Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Altpreußische Monatsschrift“

„Senovės Prūsijos mėnraštis“, Prūsijos provincijos istorijos draugijos žurnalas, ėjęs 1864–1922 Karaliaučiuje vokiečių kalba.

„Altpreußische Monatsschrift“ („Senovės Prūsijos mėnraštis“), Prūsijos provincijos istorijos draugijos žurnalas, ėjęs 1864–1922 Karaliaučiuje vokiečių kalba vietoj Neue Preußische Provinzial-Blätter. Skelbė straipsnius iš prūsų krašto, Mažosios Lietuvos istorijos, filosofijos, teisės, geografijos ir kitų sričių; ypač daug dėmesio skyrė Vokiečių ordino istorijai. Paskelbė apie 1500 istorinių dokumentų, skelbė istorinę bibliografiją, iškėlė naujų faktų iš lietuvių raštijos ir literatūros istorijos (tarp jų apie Abraomą Kulvietį, Kristijoną Donelaitį, Kristijoną Gottliebą Milkų). Bendradarbiavo A. Bezzenbergeris, G. Nesselmannas, L. Pasarge, M. Perlbachas, F. Tetzneris, M. Toeppenas. Altpreußische Monatsschrift pakeitė Altpreussische Forschungen.

Juozas Tumelis