Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Darbymetis“

žurnalas, 1921–1925 leistas Tilžėje.

„Darbýmetis“, žurnalas, 1921–1925 leistas Tilžėje. Leido Rūta (Marta Raišukytė), faktiškai leido ir redagavo Vydūnas. Spausdino Mauderodės O. spaustuvė Tilžėje. Darbymetis ėjo nereguliariai, knygelėmis. Nagrinėjo Europos tautų santykius, Lietuvos nepriklausomybės reikšmę. Žurnale buvo gilinamasi į lietuvių tautos likimą, svarstomas rašytojo ir tautos ryšys, akcentuojama žmogaus pažinimo svarbos, sielos, kultūros reikšmė tautos egzistencijai. Darbymetis informavo apie Lietuvos ir Klaipėdos krašto įvykius, nagrinėjo lietuvių rašytojų kūrybą.

ŽE

Iliustracija: Žurnalo „Darbymetis“, 1921, nr. 2, viršelis