Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Darželis“

Mažosios Lietuvos jaunimo draugijų sąjungos „Santara laikraštis.

„Daržẽlis“, Mažosios Lietuvos jaunimo draugijų sąjungos Santara laikraštis, leistas 1920–1921 Klaipėdoje. Pirmasis numeris pasirodė 1920 rugpjūtį. Darželis ragino jaunuolius šviestis, domėtis tautos tradicijomis, dalyvauti visuomeninėje veikloje. Redagavo Martynas Glažė. Spausdino Lituania Klaipėdoje, Spaudos (Pavlovskio) spaustuvė Tilžėje. Išėjo 15 numerių. Nuo 1921 lapkritį vietoj Darželio pradėjo eiti „Kibirkštis“.

ŽE