Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Muzika“

mėnesinis muzikos žurnalas, ėjęs 1925 Klaipėdoje.

„Mùzika“, mėnesinis muzikos žurnalas, ėjęs 1925 Klaipėdoje, kaip Muzikos meno tęsinys. Išėjo 12 numerių. Leido Klaipėdos muzikos mokykla, redaktorius Juozas Žilevičius. Daug vietos jame skirta Klaipėdos krašto muzikos reikalams ir Klaipėdos muzikos mokyklos aktualijoms. Nustojo eiti dėl lėšų stygiaus.

Danutė Petrauskaitė