Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Jaunimas“

mėnesinis laikraštis jauniesiems, leistas 1911–1914 Tilžėje.

„Jaunmas“, mėnesinis laikraštis jauniesiems, leistas 1911–1914 Tilžėje. Leido ir redagavo M. Ašmutaitis, faktiškasis leidėjas ir redaktorius Vydūnas. Jaunimas informavo apie lietuvių draugijų veiklą, rašė apie lietuvių padėtį Mažojoje Lietuvoje, gilinosi į jaunimo dvasinio gyvenimo dalykus, svarstė asmenybės ugdymo klausimus, spausdino poezijos ir prozos kūrinėlius, užsienio rašytojų kūrinius, lietuvių dailininkų piešinius. Daugiausia rašė Vydūnas, bendradarbiavo Marta Raišukytė. Išspausdinti P. Rimšos, P. Galaunės piešiniai. Nuo 1915 vietoj Jaunimo leista Naujovė.

ŽE

Iliustracija: Vydūno leisto mėnesinio laikraščio „Jaunimas“ vinjetė, 1913