Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Muzikos atžalos“

muzikos žurnalas.

„Mùzikos ãtžalos“, muzikos žurnalas. 1928 IV Klaipėdoje jį išleido Klaipėdos muzikos mokyklos mokiniai – Vaivorykštės būrelio nariai (išėjo tik 1 numeris). Išspausdinti Motiejaus Budriūno straipsniai, Jeronimo Kačinsko ir Juozo Strolios muzikos kūrinėlių natų priedai, apžvelgta Klaipėdos miesto ir muzikos mokyklos koncertinė veikla. Redaktorius Jonas Motiekaitis.

Danutė Petrauskaitė