Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Muzikos menas“

mėnesinis muzikos žurnalas, ėjęs 1924–1925.

„Mùzikos mẽnas“, mėnesinis muzikos žurnalas, ėjęs 1924–1925 Kaune (1–4 nr.) ir Klaipėdoje (5–12 nr.). Iš pradžių leido Juozas Žilevičius, vėliau akcinė bendrovė Rytas. Redaktorius J. Žilevičius. Muzikos meno tikslas – koordinuoti muzikų veiklą visoje Lietuvoje, suartinti miesto ir kaimo muzikus, plėsti jų kultūrinį akiratį, skatinti domėjimąsi liaudies kūryba, ypatingą dėmesį skirti muzikos mokymui bendrojo lavinimo mokyklose, teikti naujausią muzikinio gyvenimo informaciją iš Lietuvos bei užsienio. Spausdintos išsamios istorinės studijos, patarimai ir metodinė medžiaga chorvedžiams bei muzikos mokytojams, žinios apie Lietuvos koncertinį gyvenimą ir muzikos mokyklų darbą. Klaipėdoje J. Žilevičiui talkino Klaipėdos muzikos mokyklos mokytojai ir mokiniai. 1925 žurnalas pavadintas „Muzika“.

Danutė Petrauskaitė