Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Šaltinis“

teosofinis žurnalas, ėjęs 1905–1906 Tilžėje.

„Šaltnis“, teosofinis žurnalas, ėjęs 1905–1906 Tilžėje kartą per 2 mėnesius lotyniškuoju šriftu. Leido ir redagavo Vydūnas. Spausdino Vydūno ir Vakarų teosofų straipsnius žmogaus paskirties, gyvenimo prasmės, tikėjimo ir kitais klausimais. 1907–1909 kaip žurnalo numeriai buvo leidžiami Vydūno traktatai Visatos sąranga (1907, nr. 1), Slaptinga žmogaus didybė (1907, nr. 2–3), Mirtis ir kas toliau (1907, nr. 4–5), Žmonijos kelias (1907, nr. 6), Likimo kilmė (1908, nr. 1–6), Apsišvietimas (1909, nr. 1–3), Gimdymo slėpiniai (1909, nr. 4–6).

Vaclovas Bagdonavičius

Iliustracija: Žurnalo „Šaltinis“ viršelis, 1905, Nr. 2