Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Mitteilungen der Litauischen Literarischen Gesellschaft“

„Lietuvių literatūros draugijos pranešimai“, Tižėje leistas tęstinis leidinys.

„Mitteilungen der Litauischen Literarischen Gesellschaft“ [Lietuvių literatūros draugijos pranešimai], Lietuvių literatūros draugijos Tižėje leistas tęstinis leidinys. Spausdintas C. Winterio leidykloje. Iš viso išėjo 31 sąsiuvinis (1880–1912), kurie sudarė 5 pilnus tomus ir 6-ojo tomo I dalį (paskutinis sąsiuvinis buvo Aleksandro Doričo studija Beiträge zur litauischen Dialektologie [Lietuvių dialektologijos klausimai]). Tai buvo pirmasis mokslinis lituanistikos žurnalas, kuriame skelbta lietuvių tautosakos straipsniai, smulkesnės pastabos apie lietuvių kalbą, raštiją, istoriją, etnografiją. Paskelbė straipsnių apie Joną Bretkūną, Kristijoną Donelaitį, Martyną Mažvydą, Kristijoną Gotlybą Milkų, Gottfriedą Ostermeyerį ir kita. Lietuvių ir vokiečių kalbomis spausdino tautosakos tekstus, lietuviškų ir lituanistinių knygų recenzijas. Žurnale bendradarbiavo Adalbertas Bezzenbergeris, Carlas Cappelleris, Vilius Gaigalaitis, Leopoldas Geitleris, Karlas Theodoras Waldemaras Hoffheinzas, Kristupas Jurkšaitis, Vilius Kalvaitis, Aleksandras Kuršaitis, M. J. Voelkelis, E. Volteris ir kiti.„Mitteilungen der Litauischen Literarischen Gesellschaft“ jau iš pradžių susilaukė bendradarbių ir iš Didžiosios Lietuvos, jam įvairią lituanistinę medžiagą bei straipsnius siuntė Jonas Basanavičius, Jonas Šliūpas, Augustinas Janulaitis, J. Koncevičius ir kiti. „Mitteilungen der Litauischen Literarischen Gesellschaft“ – vertingas žinių šaltinis Mažosios Lietuvos tyrėjams.

L: Milius V. Mokslo draugijos ir lietuvių etnografija. V., 1993, p. 42–87; LE.

MLEA

Algirdas Žemaitaitis