Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Naujienos“

mėnesinis žurnalas, ėjęs 1901–1903 Tilžėje.

„Naujenos“, mėnesinis žurnalas, ėjęs 1901–1903 Tilžėje. Rašė visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo klausimais, spausdino mokslo populiarinimo straipsnius, grožinės literatūros kūrinius. Leido žurnalų Varpas ir Ūkininkas redakcijos. Redaktorius gydytojas J. Bagdonas, Jurgis Lapinas (1902). Tiražas 1000 egzempliorių. 1901 ėjo priedas Vanduo ant žemės, po žeme ir viršuje žemės.

Vytas Urbonas