Mažosios Lietuvos
enciklopedija

premijos

premijos už veikalų apie Mažąją Lietuvą kūrimą.

prèmijos. 1944 į Vakarus pasitraukę lietuvininkai stengėsi paskatinti veikalų apie Mažąją Lietuvą kūrimą. 1956 pradžioje Kanados Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugijos centro valdyba (pirmininkas Vilius Pėteraitis ir sekretorius Ansas Lymantas) paskelbė Dr. Vydūno vardo 1956/57 metų Literatūrinės premijos vajų. 1964 šia premija apdovanotas Martynas Anysas už veikalą Senprūsių kovos dėl laisvės su vokiečių riterių ordinu. Čikagos Vydūno fondo premija apdovanotas Vaclovas Bagdonavičius (1992). Vėliau premijomis rūpinosi Mažosios Lietuvos fondas, kuris dr. Vydūno premiją skyrė Domui Kaunui, Albertui Juškai, Danutei Petrauskaitei (visiems 1995), Martynui Purvinui ir Marijai Purvinienei (1998), Daivai Kšanienei (2001). Mažosios Lietuvos fondas 1996–2001 skyrė Liudviko Gedimino Rėzos premiją Klaipėdos universiteto jauniesiems mokslininkams Aušrai Lisinskaitei, Rimantui Balsiui ir kitiems. 1998 Anos, Anso, Ievos ir Viliaus Pėteraičių premija už Mažosios Lietuvos kultūros puoselėjimą apdovanota Audronė Kaukienė. Viliaus Pėteraičio įsteigta Ariadnės premija už nuopelnus rengiant Mažosios Lietuvos enciklopediją apdovanoti Vytautas Kaltenis, Nijolė Dzindziliauskienė, Julius Balčiauskas ir kiti. Nuo Atgimimo laikų premijos už veiklą Mažosios Lietuvos labui skiriamos ir Lietuvos Respublikos, pvz., Ievos Simonaitytės literatūrine premija apdovanoti Bernardas Aleknavičius (1997), D. Kaunas (1998), Edita Barauskienė-Kurpreikšytė (1999), Eva Erika Labutytė (2000). Silva Pocytė (2004), Jurgis Mališauskas (2005). Sidabrinės nendrės premija už rūpinimąsi Šilutės rajono kultūros paveldu apdovanoti E. E. Labutytė (1994), J. Balčiauskas, M. Purvinas ir M. Purvinienė (visi 1997) bei kiti. Pagėgių savivaldybės premija už Mažosios Lietuvos paveldo saugojimą ir populiarinimą apdovanotas V. Kaltenis (2005) ir kiti. Evos Jankutės įsteigta M. Jankaus kultūros paveldo premija apdovanoti Birutė Žemgulienė, M. Purvinas ir M. Purvinienė (visi 2006) bei kiti. D. Kaunas dar buvo apdovanotas valstybine Martyno Mažvydo premija (1999), Lietuvininkų vilties premija, E. E. Labutytė – G. Kazokienės meno fondo premija (2001), Tolkemitos premija (1998). Į Vokietiją pasitraukę krašto išeiviai skyrė savas premijas (dar skaitykite: Ostpreußischer Kulturpreis, Internationale Vereinigung der Prußen und Prußenfreunde Tolkemita).

L: Dr. Vydūno lit. premijos vajus. 1956–1957 // Arianės ir Jono Bortkevičių archyvas; Keleivis, 1956, Nr. 4.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Anso Lymanto plakatas „Dr. Vydūno lit. premijos vajus 1956–1957“ / Iš Anso Lymanto archyvo

Iliustracija: Įteikus Martyno Jankaus kultūros paveldo premijas: laureatai, premijos steigėja Ieva Jankutė, komisijos nariai bei Šilutės kultūros ir pramogų centro folkloro ansamblis „Verdainė“ Bitėnuose prie Vydūno draugijos vėliavos, 2006