Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Danutė Petrauskaitė

muzikologė, pedagogė.

Petrauskáitė Danutė 1952 X 15 Vilniuje, muzikologė, pedagogė. Mažosios Lietuvos enciklopedijos rengėja ir autorė. Socialinių mokslų (edukologija) dr. (1993), docentė (1994). Mokėsi Kauno J. Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje fortepijono ir teorijos skyriuose. 1978 baigė Lietuvos konservatorijos muzikos istorijos klasę. Nuo 1980 gyvena Klaipėdoje. Klaipėdos universiteto Menų fakultete dėsto muzikos istorijos ir teorijos disciplinas. Nuo 2001 Klaipėdos universiteto Muzikologijos instituto direktorė. Profesorė (2005). Nuo 1987 Lietuvos kompozitorių sąjungos narė. 1991 ir 2001 Čikagoje (JAV) J. Žilevičiaus – J. Kreivėno lietuvių muzikologijos archyve rinko medžiagą apie išeivių lietuvių kompozitorių gyvenimą ir veiklą. Parašė daktaro disertaciją Klaipėdos muzikos mokykla kaip pedagoginė sistema ir jos reikšmė tarpukario Lietuvos muzikiniam švietimui. Dalyvauja Klaipėdos muzikiniame gyvenime. Tiria lietuvių išeivių muzikinį palikimą, rašo muzikologinius straipsnius, skaito paskaitas įvairiuose Europos universitetuose, pranešimus konferencijose. Parašė knygas Jeronimas Kačinskas (1997), Klaipėdos muzikos mokykla 19231938 (1998), Prudencija Bičkienė (1998), Petras Armonas… (Klaipėdos konservatorijos auklėtinis, 2005). 1995 gavo Mažosios Lietuvos fondo dr. Vydūno premiją už rankraštį Klaipėdos muzikos mokykla 1923–1939, KLASCO premija už mokslinę veiklą.

Daiva Kšanienė

Iliustracija: Danutė Petrauskaitė, 1998

Iliustracija: Danutės Petrauskaitės knygos „Klaipėdos muzikos mokykla 1923–1938“ viršelis, 1998