Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Mališauskas

XX–XXI a. Mažosios Lietuvos tyrėjas, kraštotyrininkas, pedagogas.

Mališáuskas Jurgis 1928 I 19Telšiuose 2013 VI 27Klaipėdoje, Mažosios Lietuvos tyrėjas, kraštotyrininkas, pedagogas, Mažosios Lietuvos enciklopedijos talkininkas. Filologijos dr. (1969). Klaipėdos universiteto docentas (1974). 1944 su tėvais išvyko į Vokietiją. 1946 grįžo į Lietuvą. 1955 baigė Vilniaus universitetą ir įgijo lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. Mokytojavo, dėstė lituanistines disciplinas Šiaulių ir Klaipėdos aukštosiose mokyklose, skaitė paskaitas: Mažosios Lietuvos istorija ir kultūra, Lietuva ir Prūsija vokiečių literatūroje, Mažosios Lietuvos XVIII a. literatūra. Su Klaipėdos studentais važinėjo į Karaliaučiaus krašto istorines vietas. 1977 su studentais ėmė rinkti Klaipėdos krašto senųjų antkapių įrašus, aprašinėti kapinių būklę. Klaipėdos universiteto Baltistikos centre sukaupta daugiau kaip 600 tokių įrašų, jie pradėti kataloguoti. Kartu su A. Juška ir V. Pupšiu parašė knygą apie Mažąją Lietuvą aukštesniųjų klasių moksleiviams Lietuvininkų žemė (1994). Moksliniuose leidiniuose ir periodikoje paskelbė daugiau kaip 70 straipsnių apie Mažosios Lietuvos istoriją, kultūrą ir literatūrą: Ką Verneris ir Hofmanas rašė apie baltus? (Kultūros barai, 1982, nr. 6), Čia mokyta lietuvių kalbos prieš 400 metų. Iš Tilžės gimnazijos istorijos (Kultūros barai, 1988, nr. 1), Lietuviški tituliniai įrašai Šilutės rajono antkapiniuose paminkluose (Lietuvininkų žodis, 1995), Lietuviškų įrašų Mažosios Lietuvos paminkluose beieškant (Vakarų baltų istorija ir kultūra, 1995, t. 2), Kulvietis ir Rapolionis – Didžiosios bei Mažosios Lietuvos kultūrinių ryšių kelyje (Senieji Didžiosios ir Mažosios Lietuvos ryšiai, 1996), Kur galėjo būti prūsų ir lietuvininkų religiniai centrai? (Vakarų baltų kalbos ir kultūriniai reliktai, 1996), Pirmųjų prūsų ir lietuvių katekizmų pratarmės (M. Mažvydas. Pirmoji lietuviška knyga, 1997), Kryžiuočių ir nacių idėjos memelenderio knygoje (Tiltai, 1998, nr. 2/3) ir kita. Mokslinėse konferencijose Lietuvoje, Lenkijoje bei Vokietijoje skaitė pranešimus Mažosios Lietuvos kraštotyros ir literatūros klausimais.

Kostas Kaukas

Iliustracija: Jurgis Mališauskas, 1999

Iliustracija: A. Juškos, J. Mališausko, V. Pupšio knygos „Lietuvininkų žemė“ viršelis, 1994