Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vaclovas Bagdonavičius

XX–XXI a. lietuvių filosofas, Vydūno ir Mažosios Lietuvos kultūros tyrėjas.

Bagdonãvičius Vaclovas 1941 IX 2Gervėnuose (Šiaulių apskritis) 2020 III 22Vilniuje, filosofas, Mažosios Lietuvos kultūros tyrėjas. 1987 filosofijos mokslų kandidatas, humanitarinių mokslų dr. (1993). 1965 baigė Vilniaus universitetą. 1965–1969 šio universiteto tarybos mokslinis sekretorius, 1969–1972 aspirantas. 1972–1992 dirbo Lietuvos filosofijos, sociologijos ir teisės institute moksliniu bendradarbiu, 1992–2008 jo direktorius. Dėstė Vilniaus Pedagoginiame universitete. 1988 įkūrė Vydūno draugiją, iki 2011 jai vadovavo, vėliau buvo jos garbės pirmininkas. Mokslinio darbo sritys: etikos teorija ir istorija, Lietuvos filosofinės minties istorija, XIX a. pabaigos–XX a. pradžios Mažosios Lietuvos kultūra. Daugiausia dėmesio skyrė Vydūno kūrybiniam palikimui ir jo reikšmei Mažosios Lietuvos dvasiniam gyvenimui tirti. Svarbiausi veikalai: monografija Filosofiniai Vydūno humanizmo pagrindai (1987), Sugrįžti prie VydūnoStraipsniai, esė, pokalbiai (2001), Spindulys esmi begalinės šviesosEtiudai apie Vydūną (2008), monografija Vydūnas (su A. Martišiūte-Linartiene, 2017). Parengė ir išleido Vydūno Raštų t. I–IV (1990–1994), Vydūno veikalų apie sveiką gyvenseną rinkinį Sveikata, jaunumas, grožė, Gimdymo slėpiniai (1991), jo kūrybos rinktinę rusų kalba Tikiu šventąja paslaptimi (1994). Sudarė ir redagavo straipsnių rinkinį Vydūnas lietuvių kultūroje (1994). Paskelbė apie 150 straipsnių, brošiūrų, recenzijų. Indijos bičiulių draugijos vienas steigėjų (1967), Lietuvos kultūros fondo valdybos, Tautos namų tarybos, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos narys. Žurnalo Filosofija, sociologija vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, almanachų Ramuva ir Naujoji sąmonė vienas iš atsakomųjų redaktorių. Mažosios Lietuvos enciklopedijos (2000–2009) redakcinės kolegijos narys (nuo 1997), pirmininkas (nuo 2006), vyriausiasis redaktorius (nuo 2008), Mažosios Lietuvos enciklopedinio žinyno anglų (2014), lietuvių (2015) ir vokiečių (2018) kalbomis vyriausiasis redaktorius, straipsnių autorius. Bagdonavičiaus rūpesčiu 1991 iš Detmoldo (Vokietija) buvo pervežti ir Bitėnų-Rambyno kapinaitėse perlaidoti Vydūno palaikai, 1992 įrengta Vydūnui skirta ekspozicija Lipės kraštotyros muziejuje Detmolde. Su Vydūno draugijos nariais kasmet rengdavo stovyklas, mokslinius-kultūrinius renginius vydūnistikos temomis, tvarkydavo Bitėnų kapinaites. Apdovanotas Čikagos Vydūno fondo premija (1992), J. Basanavičiaus premija (2014).

Iliustracija: Vaclovas Bagdonavičius, 1998