Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Albertas Juška

XX a.–XXI a. pradžios lietuvių pedagogas, kultūros darbuotojas, Mažosios Lietuvos tyrėjas.

Juškà Albertas 1931 IX 10Rimženčiuose (Tauragės aps.) 2014 XII 21Klaipėdoje, pedagogas, kultūros darbuotojas, Mažosios Lietuvos tyrėjas. Socialinių mokslų daktaras (1993). Motina Anė Gocentaitė iš Gardamo – Jono Jurgio Gocento sesuo, tautosakos pateikėja. 1951 baigęs Šilutės gimnaziją, studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Klaipėdos mokytojų ir Vilniaus pedagoginiame institutuose. Keliolika metų mokytojavo. Nuo 1974 Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetų dėstytojas, Pedagogikos fakulteto dekanas, mokslo reikalų prorektorius; docentas (1977). Nuo 1991 dėstė Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakultete. Nagrinėjo Mažosios Lietuvos mokyklų, Bažnyčios, kultūros organizacijų raidą. Mažosios Lietuvos enciklopedijos redkolegijos narys. Parašė mokomųjų knygų ir monografijų: Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba (1967); Kai kurie studentų mokslo tiriamojo darbo klausimai (1984); Jie mokė mus (1991); Lietuvninkų žemė (1994; su Jurgiu Mališausku ir Vladu Pupšiu); Mokyklos pedagogika (1996; su V. Jakavičiumi); Mažosios Lietuvos Bažnyčios istorija XVI–XX a. (1997). Tai reikšmingiausias darbas šia tema, už šį veikalą 1995 Juškai paskirta Mažosios Lietuvos fondo dr. Vydūno II laipsnio premija. Knygų Lietuvos mokykla ir pedagoginė mintis 1918–1941 m. (1996), Die reformatorischen Kirchen Litauens, 1998 [Lietuvos reformuotoji bažnyčia] bendraautoris. Periodinėje spaudoje, moksliniuose leidiniuose paskelbė apie 100 straipsnių apie Mažąją Lietuvą ir kita.

Jurgis Mališauskas

Iliustracija: Albertas Juška, 1996