Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Daiva Kšanienė

lietuvių muzikologė, pedagogė.

Kšanenė Daiva 1943 VII 4 Šiauliuose, muzikologė, pedagogė. Mažosios Lietuvos enciklopedijos viena autorių, talkininkė. Lietuvos kompozitorių sąjungos narė (nuo 1971). Humanitarinių mokslų (muzikologija) daktarė (1998). 1965 baigė Lietuvos valstybinę. konservatoriją. 1965–1971 dėstė Klaipėdos aukštojoje muzikos mokykloje. Nuo 1971 dėsto Lietuvos valstybinės konservatorijos (dabar Lietuvos muzikos akademija) Klaipėdos fakultete; docentė (1988). 1979–1990 ir nuo 1995 Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Muzikos istorijos ir teorijos katedros vedėja. 1990–1995 meno reikalų prorektorė. Nuo 2002 Klaipėdos universiteto Senato narė, jo Akademinės komisijos vadovė. Kšanienė tiria Mažosios Lietuvos muzikinės kultūros istoriją ir dabartį, ypač domisi Klaipėdos kraštu. Rašo straipsnius apie Mažosios Lietuvos muzikinį gyvenimą. Parengė radijo ir televizijos laidų apie Klaipėdos praeities muzikinį gyvenimą. Parašė veikalus: Muzika Klaipėdos krašte (1996), Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto muzikos bei kultūros veikėjai (XVI a.–ХХ а. pirmoji pusė) (2000). 2001 Kšanienė gavo Mažosios Lietuvos fondo (JAV) Vydūno mokslinę-literatūrinę premiją už daktaro disertaciją (rankraštį) Muzikinis gyvenimas Mažojoje Lietuvoje (1998). Išleido monografiją Muzika Mažojoje Lietuvoje. Lietuvių ir vokiečių kultūrų sąveika (XVI a.–XX a. 4 dešimtmetis), 2003.

L: Kšanienė D. Muzikinė kultūra (chorinė) Mažojoje Lietuvoje // Lietuvininkai ir Mažoji Lietuva amžių būvyje, 1989; Kšanienė D. Klaipėdos kompozitoriai // Aukuras. 1992; Kšanienė D. Vydūnas ir chorinis sąjūdis Mažojoje Lietuvoje bei Klaipėdos krašte // Vydūnas lietuvių kultūroje, 1994; Kšanienė D. Protestantiškoji giesmė Klaipėdos krašte // Mokslas ir gyvenimas, 1995, nr. 10; Kšanienė D. Klaipėdos Operai – 60 metų // Muzikos barai, 1995, nr. 1–2; Kšanienė D. Klaipėdos Operos kelias (iki 1939) // Lietuvos mokslas, t. 3, kn. 6, 1995; Kšanienė D. Vydūno muzikinė veikla // Vakarų baltų istorija ir kultūra, t. 2, 1995; Kšanienė D. Lietuviškų giesmynų šaltinis // M. Mažvydas. Pirmoji lietuviška knyga, 1997; Kšanienė D. Dainos ir giesmės vaidmuo Mažosios Lietuvos lietuvių tautinės savimonės formavimesi (XIX а. раb.–ХХа. pr.) // Tiltai, 1998, nr. 1 (3); Kšanienė D. Vandens tema pamario muzikiniame gyvenime // Jūrės marės lietuvininkų gyvenime, 1998; Kšanienė D. Čiurlionio muzika Klaipėdoje // Muzikos barai, 1999, nr. 7–8; Kšanienė D. Vydūno chorinės tradicijos Klaipėdo skrašto giedotojų draugijų veikloje // Vakarų baltų kalbos ir kultūros reliktai, 2000; Kšanienė D. Evangeliškų surinkimų giesmės ir giesmynai Mažojoje Lietuvoje // Tiltai, 2000, nr. 3 (12); Kšanienė D. Mažosios Lietuvos kompozicinės mokyklos ypatumai (XVII a.–XX a. I pusė) // Tiltai, 2003, priedas, nr. 14.

Danutė Petrauskaitė

Iliustracija: Daiva Kšanienė

Iliustracija: Daivos Kšanienės knygos „Muzika Mažojoje Lietuvoje: lietuvių ir vokiečių kultūrų sąveika XVI a.–XX a. 4 dešimtmetis“, 2003