Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Marija Purvinienė

architektūros ir urbanistikos paveldo tyrėja, architektė.

Purvinenė Marija 1948 VI 3 Ukmergėje, architektūros ir urbanistikos paveldo tyrėja, architektė. Mažosios Lietuvos enciklopedijos (MLE) Architektūros skyriaus vedėja, straipsnių autorė. 1970 baigė Kauno Politechnikos institutą, nuo 1970 Architektūros ir statybos instituto mokslo darbuotoja. Su savo vyru Martynu Purvinu (3) tiria Mažosios Lietuvos kultūros paveldą Klaipėdos ir Karaliaučiaus kraštuose, nagrinėja krašto kapines ir antkapinius paminklus. Vokietijos archyvuose daug metų renka medžiagą MLE leidybai. Su M. Purvinu projektavo Mažosios Lietuvos panteoną Bitėnų-Rambyno kapinėse, atminimo ženklus sovietinės okupacijos metais nugriautoms Priekulės ir Smalininkų bažnyčioms, Klaipėdos krašto prisijungimui prie Didžiosios Lietuvos Šilutėje, rengė kitus projektus Klaipėdos krašte. Su Juliumi Balčiausku rūpinosi Mažosios Lietuvos memorialinių vietų apželdinimu. Viena ir su kitais paskelbė per 300 mokslinių ir publicistinių straipsnių Lietuvos ir užsienio leidiniuose. Svarbiausios publikacijos apie Mažąją Lietuvą: Klaipėdos krašto antkapiniai paminklai (2002), Metaliniai antkapiniai kryžiai Smalininkų apylinkių kapinėse (2003), Metaliniai antkapiniai kryžiai Rusnės apylinkių kapinėse (2004), Regenaration of architectural forms in Lithuania Minor [Mažosios Lietuvos architektūros formų atkūrimas; apie tradicinių formų panaudojimą memorialiniuose ženkluose tame krašte] (2005), Priekulės architektūros paveldas (2005). Kaip Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos Kauno skyriaus pirmininkė, Kauno žemaičių bendrijos kanclerė ruošė renginius apie Mažosios Lietuvos kultūros paveldą. Šia tema skaitė pranešimus konferencijose įvairiose šalyse. Klubo „Budys“ narė. Kartu su M. Purvinu apdovanota Sidabrinės nendrės (1996), Dr. Vydūno (1998), M. Jankaus kultūros paveldo premijomis už Mažosios Lietuvos kultūros paveldo tyrimus.

Iliustracija: Marija Purvinienė, 2001

Iliustracija: Ieva Aušraitė-Šiaudvytienė, Ieva Jankutė ir Marija Purvinienė, 2006

Iliustracija: Marija Purvinienė (viduryje) su Travemündės prie Liubeko Ostsee-Akademie (Vokietija) vadovu Dietmaru Albrechtu ir mokslininke Rutha Kibelka-Leiserowitz Vilniuje, 1999