Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Aušra Lisinskaitė

prūsų kalbos tyrėja.

Lisinskáitė Aušra 1972 IV 26Papilyje (Biržų r.), prūsų kalbos tyrėja. 1997 baigė Klaipėdos universitetą ir įgijo lietuvių filologijos ir etnologijos specialybę. Nuo 1997 Klaipėdos universiteto dėstytoja ir Vytauto Didžiojo universiteto Baltistikos centro mokslinė bendradarbė, „Vorusnės“ ansamblio dainininkė, M. Mažvydo vidurinės mokyklos etnografinio ansamblio Strazdelis vadovė. Tyrinėja prūsų kalbos leksiką, gyvūnų pavadinimus, jų etimologiją. Parašė studiją Prūsų paukščių vardai; 1997 už ją gavo Mažosios Lietuvos fondo M. L. Rėzos metinę premiją. Viena Viliaus Gaigalaičio knygos Atsiminimai redaktorių.

Audronė Kaukienė

Iliustracija: Aušra Lisinskaitė MLF įteikus Martyno Liudviko Gedimino Rėzos premiją, 1997