Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Eva Milda Jankutė

Eva Milda Jankutė-Gerola, XX–XXI a. Mažosios Lietuvos spaudos rėmėja, visuomenininkė.

Jankùtė, Gerola, Jañkus Eva Milda 1924 VI 24Bitėnuose (Pagėgių aps.) 2014 IX 13Klaipėdoje), Endriaus Jankaus sesuo, aušrininko Martyno Jankaus anūkė. Baigė Drevernos pradžios mokyklą. Per Antrąjį pasaulinį karą su šeima pasitraukė į Vokietiją. Čia baigė vidurinę mokyklą. 1952 atvyko į Čikagą (JAV), mokėsi laboratorinių mokslų, 2 metus – College of Liberal Arts. Ištekėjusi 1958–1978 gyveno Italijoje. 1978 persikėlė į Niujorką (JAV). Gyvendama JAV dirbo ligoninėse. Čia dalyvavo lietuvybę puoselėjančių organizacijų veikloje, įsitraukė į Mažosios Lietuvos Rezistencinį sąjūdį, buvo jo vicepirmininkė. Rėmė Mažosios Lietuvos spaudą, buvo Mažosios Lietuvos fondo valdybos narė ir mecenatė, Mažosios Lietuvos enciklopedijos garbės rėmėja. 2002 grįžusi gyventi į Lietuvą parvežė archyvinės medžiagos apie mažlietuvių ikikarinę ir išeivijos veiklą, Martyno Jankaus muziejui Bitėnuose, Mažosios Lietuvos istorijos muziejui, Klaipėdos universiteto mokslinei bibliotekai perdavė šeimos relikvijas ir archyvinę medžiagą, JAV lietuvių dailininko Česlovo Jonušo paveikslų, padėjo surengti nuotraukų ir dokumentų parodą Klaipėdoje. 2006 įsteigė Martyno Jankaus kasmetinę premiją, skatinančią labiau rūpintis Mažosios Lietuvos istorijos ir kultūros paveldu, savo lėšomis sutvarkė Bitėnų Antrąsias kapines. Apdovanota ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ (2011)

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Eva Milda Jankutė