Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Audronė Kaukienė-Žiurlytė

XX–XXI a. lietuvių kalbininkė.

Kaukenė-Žiurlýtė Audronė, Jakulienė 1941 VI 23 Kaune 2017 X 3 Klaipėdoje, kalbininkė. Habil. dr. (1991). Profesorė (1992). 1963 su pagyrimu baigė Vilniaus universitetą. 1969 apgynė daktaro disertaciją Lietuvių ir kitų baltų kalbų sangrąžinių veiksmažodžių istorija, 1991 – habilitacinį darbą Lietuvių kalbos šakninių α–kamienių veiksmažodžių istorija. Nuo 1971 Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos fakulteto vyresnioji dėstytoja, nuo 1973 Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakulteto docentė. Nuo 1991 dėsto Klaipėdos universitete. Jame 1991 įkūrė reikšmingą lingvistinę mokyklą, Baltų kalbotyros ir etnologijos katedrą (1991–1992 vedėja), inicijavo Evangelikų teologijos centro įsteigimą (1991). Nuo 1993 Baltistikos centro direktorė, 1998–2000 Klaipėdos universiteto senato pirmininkė. Monografijos: Lietuvių kalbos veiksmažodžio istorija (d. I, 1994, d. II, 2002), Klaipėdos krašto vakarų aukštaičių tarmė. Brolių V. ir M. Gaigalaičių raštų kalbos pagrindu (1998). Knyga Po Mažosios Lietuvos dangumi (2000, Mintys apie Mažosios Lietuvos praeitį ir dabartį). Išleido mokymo priemonę Prūsų kalba (2000). Parašė straipsnių iš prūsų kalbos tyrinėjimų. Spaudai parengė Makso Gaigalaičio laiškus broliui Viliui (Aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija. T. 35. 1997), V. Gaigalaičio Atsiminimai, 1998. 1971–1998 vadovavo folkloro ansambliui Vorusnė; daugelis jo programų skirtos Mažajai Lietuvai (M. Mažvydas ir lietuvininkų dainos, Lietuvininkų vestuvės, Žodis ir giesmė (J. Bretkūnui paminėti), Lietuvininkump ir žemaičiump (pirmajai lietuviškai knygai). Nuo 1998 ansambliui vadovauja Kaukienės mokinė Rūta Grumadaitė. Dalyvauja Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ veikloje, kartu su Baltų kalbotyros ir etnologijos katedra, su Baltistikos centro kitais darbuotojais ir Lietuvininkų bendrija nuo 1992 rengia kasmetines mokslo konferencijas, skirtas Tilžės aktui (1918) paminėti, kas 2–3 metai rengia mokslo konferencijas, skirtas Vakarų baltų kalbos ir kultūros reliktams, rūpinasi konferencijų medžiagos leidyba.

Libertas Klimka

Iliustracija: Audronė Kaukienė, 1999

Iliustracija: Audronės Kaukienės monografijos „Lietuvių kalbos veiksmažodžio istorija“, II d., 2002, antraštinis lapas