Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Eva Erika Labutytė

XX–XXI a. pradžios dailininkė grafikė.

Labutýtė Eva Erika 1938 IV 15Begėdžiuose (Šilutės aps.) 2003 IX 18Vilniuje, dailininkė grafikė. 1957 baigė Klaipėdos pedagoginę mokyklą. Dirbo Kurmių mokykloje, Saugų vaikų namuose. 1967 baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą. 1967–1976 mokytojavo Vilniaus pedagoginėje mokykloje. Nuo 1974 Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Gyveno Vilniuje. Dailininkė buvo ištikima savo protėvių praeičiai ir dabarčiai. Labutytės kūrybos sritys – grafika, akvarelė ir knygų iliustravimas. Mažosios Lietuvos kultūros istorija, praeities išgyvenimai atsispindi estampų cikluose: Mažosios Lietuvos veikėjai I–VII (1971–1979, autocinkografija), Mažosios Lietuvos motyvai I–V (1982–1983, ofortas, akvatinta), A. Kulvietis ir S. Rapolionis (1979, autocinkografija), Klaipėdos krašto miestai I–III (1971–1979, linoraižinys), Evangelikų liuteronų bažnyčios I–VII (1995, ofortas, akvatinta), „Imkiet mane ir skaitykit...“ I–IV (1998, mišri technika) ir kiti. Rašytojai Ievai Simonaitytei atminti sukūrė 3 spalvotus linoraižinius: Mano kraštas (1981), Vydūnui – Sąranga (1988, ofortas, akvatinta) ir kita. Baltų kultūros ženklai, Mažosios Lietuvos reliktai ir genties kodas Labutytės kūryboje užėmė svarbią vietą: grafikos ciklai krikštų tema (1987, 1995, 2001, įvairi technika), Baltų simboliai I–II (2000, mišri technika), Lietuvininkų giesmės I–IV (2002, mišri technika, koliažas) ir kiti. Kitas didelės apimties grafikos ciklas – Labutytės dvasinė kelionė užmirštos prūsų kultūros pėdsakais: Abelis Vilis – prūsų raštijos kūrėjas (1979, autocinkografija), Vilnius – baltistikos centras (1979, mišri technika), Prūsų atminimui I–IX (1988, mišri technika), Palikimas I–IX, Runų raštas I–VI, Kelionė per prūsų žemę I–II, Prūsų dievai I–III (visi 1998, mišri technika) ir kita. Nuotaikingų, pastelinių spalvų akvarelėse – pajūrio motyvai, Klaipėdos krašto vaizdai. Reikšmingą Labutytės kūrybos dalį sudaro mažosios grafikos kūriniai – ekslibrisai, skirti nusipelniusiems Mažosios Lietuvos žmonėms, ir ženklai-emblemos Vydūno, Ramuvos, Prūsų draugijoms, Lietuvininkų bendrijai „Mažoji Lietuva“, Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčiai. Labutytė iliustravo Birutės Baltrušaitytės, Domo Kauno, Kazio Bradūno, Editos Barauskienės knygas, apipavidalino daugelį leidinių (tarp jų Ramuva, „Annaberger Annalen“ ir kiti). Visa Labutytės kūryba – tarsi Mažosios Lietuvos, senosios Prūsos, Klaipėdos krašto meninis metraštis, tautos kultūrinės atminties gaivinimas apibendrintais simboliais, savaip interpretuojant mitologinę praeities klodų viziją. Labutytė viena iš M. Jankaus memorialinio muziejaus Bitėnuose (1981) ir Lietuvininkų bendrijos Mažoji Lietuva (1989) įkūrėjų, Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios atkūrimo signatarė (1988), laikraščio Liuteronų balsas redakcinės kolegijos narė (1989–1995), Vydūno draugijos garbės narė. Tarptautinių ekslibrisų parodų-konkursų: Priekulei – 450 (1990), Šilutei – 480 (1991), Vydūnui – 125 (1993) organizatorė, tarptautinių projektų parodų Krikštai mene, 2001–02; Kurėnų vėtrungės, 2002–2004 koordinatorė. Dailininkė yra šių premijų laureatė: Sidabrinės nendrės (Šilutė, 1994), tarptautinės prūsų ir prūsų bičiulių draugijos Tolkemita (Vokietija, 1998), rašytojos Ievos Simonaitytės (Agluonėnai, Klaipėdos r., 2000), dr. Genovaitės Kazokienės meno fondo drauge su jį globojančiu Australijos fondu (Vilnius, 2001).

Nijolė Tumėnienė

Iliustracija: Eva Erika Labutytė, 1989

Iliustracija: Evos Labutytės seneliai Michelis (1867–1928) ir Maria (Aschmann, 1873–1934) Labučiai. M. Kopplowo fotosalonas, Klaipėdoje, XX a. pradžia / Iš Evos Labutytės rinkinio

Iliustracija: Evos Labutytės tėvų Frico Labučio ir Katerinos Ragaišytės (Rogaischus) vestuvės, 1935 / Iš Evos Labutytės rinkinio

Iliustracija: Saugų bažnyčios memorialinėje lentoje Evos Labutytės dėdė Johannas (22 metų) ir Wilhelmas (20 metų) Labučiai, žuvę per I pasaulinį karą Karpatuose ir Lenkijoje / Iš Evos Labutytės rinkinio

Iliustracija: Eva Labutytė (II eilėje iš kairės trečia) po įžegnojimo Plikių bažnyčioje, 1950 (viduryje kunigas Ansas Baltris) / Iš Evos Labutytės rinkinio

Iliustracija: Evos Labutytės tėvas – Fricas Labutis (1911–1990), Dovilų dvaro inspektorius, 1941 / Iš Evos Labutytės rinkinio

Iliustracija: Evos Labutytės motina – Katerina Ragaišytė (Rogaischus)-Labutienė (1910–1955), 1953 / Iš Evos Labutytės rinkinio

Iliustracija: Prieš nugriaunant Labučių sodybą, numatytą melioruoti Begėdžiuose, surenkami tėvų ir senelių naudoti daiktai: sodybos gyventojas Martynas Gliožis, Evos Labutytės vyras Gediminas Vanagas, sūnus Kęstutis Vanagas ir Eva Labutytė, 1981

Iliustracija: Pirmasis lietuvininkų susiėjimas Klaipėdoje: Eva Labutytė, Tautvydas Brakas, Rūta Kėkštaitė-Mačiūnienė ir Jurgis Aušra, 1989

Evos Labutytės kūriniai:

Iliustracija: Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia, kurioje meldėsi Martynas Mažvydas, o dabar priglobusi daugelį klaipėdiškių, neretai reprezentuojanti visus Lietuvos evangelikus, 1995. Ofortas, akvatinta, 24,5×16

Iliustracija: „Imkiet mane ir skaitykit...“ I, 1997. Mišri technika, 52×37

Iliustracija: Iliustracija Editos Barauskienės knygoje „Vyžeikių karalienė“, 1998

Iliustracija: Ekslibrisas Leonui Gineičiui K. Donelaičio „Metų“ tema, 1986. Ofortas, akvatinta, 11×8

Iliustracija: Atmintis I, 2001. Mišri technika, 64×45

Iliustracija: Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ kvietimo į lietuvininkų susiėjimą ženklas, 1989

Iliustracija: „Prūsos“ klubo kvietimo į lietuvininkų susiėjimą ženklas, 1989

Iliustracija: Vydūno draugijos kvietimo į lietuvininkų susiėjimą ženklas, 1989

Iliustracija: Ramuvos (drauge su Ilona Keršulyte) draugijos ženklas, 1989

Iliustracija: Ramuvos (drauge su Ilona Keršulyte) draugijos kvietimo į lietuvininkų susiėjimą ženklas, 1989

Iliustracija: Iš serijos „Palikimas“, 1998. Mišri technika, 49×34

Iliustracija: Iš serijos „Runų raštas“, 1998. Mišri technika, 52×39

Iliustracija: Evos Labutytės kurinių paroda „Lietuvininkų ir prūsų žemėje“ Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (Čikagoje): Nora Aušrienė, Aldona Buntinaitė, Eva Labutytė, Aldona Markelienė, Vilius Trumpjonas, 1999 / Iš Evos Labutytės rinkinio

Iliustracija: Iš ciklo „Atmintis“, mišri technika, 50×36, 2001