Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bernardas Aleknavičius

lietuvių fotožurnalistas, fotometraštininkas.

Aleknãvičius Bernardas 1930 VIII 21 Lekėčiuose (Šakių aps.) 2020 XI 29 Klaipėdoje, fotožurnalistas, fotometraštininkas. 1956 baigė Kauno pedagoginę mokyklą, mokytojavo, dirbo žurnalistu. 1963–1993 Lietuvos telegramų agentūros ELTA Klaipėdos ir Žemaitijos zonos fotoreporteris. Lietuvos žurnalistų (1965), Fotomenininkų (1970) ir Tautodailininkų (1972) sąjungų narys, Vydūno draugijos garbės narys (1988). Fotografinėje kūryboje atspindėjo Mažosios Lietuvos paveldą bei dabarties būklę, lietuvininkų dvasios pasaulį. Išleido fotoalbumus: Tėviškė (1966), Klaipėdos diena (1969), Klaipėda (1982), Donelaitis ir mes (1989), Žvejų kaimelio kronika, Vakarė žvaigždė (1998), Vydūnas (1999), Kai laisvės rytas aušo (2002), Lekėčių sakmės (2006), Adomas Brakas - Vydūno dvasios pakylėtasis (2007), Lietuvninkai mes esam gimę, Mažosios Lietuvos poringės (abi 2008). Nuo 1999 leido iliustruotą Šakių krašto šviesuolių enciklopediją Novužės krašto vaikai. Surengė 9 dideles fotoparodas, 6 iš jų atspindi Mažosios Lietuvos praeities ir dabarties kultūrą: Naujoji Klaipėda (1975), Liaudies meno kūrėjai (1976), Liaudies rašytoja Ieva Simonaitytė (1977), Lietuvininkai (1980, 1997), Žemaičių žemės rūpintojėliai (1990), O buvo taip (1997, skirta I. Simonaitytės 100-mečiui).

Su I. Simonaitytės paroda dalyvavo Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos minėjimo renginiuose. Už publikacijas apie Mažąją Lietuvą įrašytas į Lenkijos lietuvių žurnalo Aušra redakcijos garbės knygą. Nuo 1996 Klaipėdos dienraštyje Klaipėda rengia etnografinės Vakarų Lietuvos istorijos ir kultūros puslapį Gilija. Jis Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ sumanytojas ir vienas organizatorių. Įžymių asmenybių įamžinimo, M. Mažvydo paminklo statybos, Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimo Klaipėdoje komisijų narys.

Apdovanotas žurnalistine Vinco Kudirkos (1992) ir literatūrine Ievos Simonaitytės (1997) premijomis, Ferdinando Kelkio medaliu (2020). Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatas (2012).

Vaclovas Bagdonavičius

Iliustracija: Bernardas Aleknavičius

Iliustracija: Baltija prie Olando kepurės