Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Silva Pocytė

lietuvių istorikė.

Pocýtė Silva 1969 VII 18Agluonėnuose (Klaipėdos r.), istorikė. Humanitarinių mokslų dr. (2000). Mažosios Lietuvos enciklopedijos straipsnių autorė, nuo 2005 spalio Mažosios Lietuvos enciklopedijos redakcinės kolegijos narė. Martyno Pocio vaikaitė. Tėvai, Agluonėnų ūkininkai, Hansas Pocys ir Elfrida Laukstenytė-Pocienė. 1992 baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. Dirbo Klaipėdos universiteto Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centre, Klaipėdos Aukuro vidurinėje mokykloje, Klaipėdos universiteto Istorijos katedroje. 1996–2000 Vytauto Didžiojo universiteto istorijos krypties doktorantė. 2000 apgynė daktaro disertaciją Mažosios Lietuvos lietuvių tautinis identitetas ir kultūrinė raiška 1871–1914. Stažavo Leipzige, tyrė Vokietijos užsienio reikalų ministerijos Politikos archyvą. Nuo 2002 – Klaipėdos universiteto Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centro (2003 reorganizuotas į Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutą) direktorė (iki 2018). Mokslinių tyrimų kryptys: Rytprūsių, Mažosios Lietuvos XIX a. pabaigos– XX a. pradžios; Klaipėdos krašto XX a. pradžios istorija. Vadovavo moksliniam projektui Regioninių kultūrinių landšaftų tyrimai (potemės: Vakarų Lietuva ir Kaliningrado kraštas XIV–XX a., Klaipėdos miesto istorija). Knygų Agluonėnai: kaimas istorijos pagairėje (1939–1990) (1994), Mažlietuviai Vokietijos imperijoje 1871–1914 m. (2002) autorė, monografijos Klaipėdos kraštas 1945–1960 m.: naujos visuomenės kūrimasis ir jo atspindžiai šeimų istorijose (2019) bendraautorė, daugelio tiriamųjų straipsnių lietuvių, vokiečių, lenkų, anglų, rusų kalbomis autorė ir bendraautorė, leidinių sudarytoja. Nuo 1996 Lietuvoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Rusijoje vykusiose konferencijose ir seminaruose skaitė daugiau kaip 30 mokslinių pranešimų. Jungtinių Klaipėdos universiteto ir Lietuvos istorijos instituto (2003–2015) bei Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūros komitetų (nuo 2011) narė, Lietuvos nacionalinio istorikų komiteto viceprezidentė (2004–2014), šio komiteto narė (nuo 2014), Valstybinės paminklosaugos komisijos istorijos pakomisės narė. Nuo 2004 Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ seimelio pirmininkė. Agluonėnų seniūnijos rašytojos Ievos Simonaitytės premijos laureatė (2004), Pagėgių savivaldybės garbės pilietė (2011).

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Silva Pocytė, 2002

Iliustracija: Silvos Pocytės knygos „Mažlietuviai Vokietijos imperijoje 1871–1914“ viršelis, 2002

Iliustracija: Prie Arvydo Paltino malūno Kantvainiuose: iš dešinės ketvirta – Silvos Pocytės motina Elfrida Laukstenytė-Pocienė, 1955 / Iš Onos Paltinaitės-Greivienės šeimos albumo

Iliustracija: Po Elzės Šikšniūtės konfirmacijos: pirmoje eilėje antra sėdi Ana Šikšniūtė-Pocienė su sūnumi Hansu, Martynas Pocys – su sūnumi Erhardu, Ieva Šikšnienė (Silvos Pocytės prosenelė), Elzė Šikšniūtė, Jokūbas Šikšnius (Silvos Pocytės prosenelis), Erichas Šmitas su sūnumis Valteriu ir Viliumi, Venskų mokyklos mokytojas Petraška; antroje eilėje trečia – Ieva Šikšniūtė, devinta – Ana Bendikaitė iš Agluonėnų kaimo, Marija Šikšniūtė-Šmitienė, kaimynas Jurgis Gelžinis; trečioje eilėje pirmas iš dešinės – Vilius Šikšnius Kalviškiuose, 1937 / Iš Silvos Pocytės giminės rinkinio

Iliustracija: Silvos Pocytės tėvas Hansas Pocys prie „Gegužės pirmosios“ kolūkio sunkvežimo, paruošto vykti į Priekulės dainų šventę, 1962 / Iš Silvos Pocytės giminės rinkinio

Iliustracija: Lietuvininkų bendrijos XVIII susiėjimo Šilutėje dalyviai: seimelio pirmininkė Silva Pocytė, Vilma Sabutienė, vyskupas Mindaugas Sabutis, seimelio, vicepirmininkas Jurgis Aušra, pedagogė Milda Dugniūtė-Aušrienė, 2006