Mažosios Lietuvos
enciklopedija

draugijos po Antrojo pasaulinio karo

su Mažąja Lietuva susijusios draugijos Lietuvoje ir užsienyje.

draugjos po Añtrojo pasáulinio kãro. Po Antrojo pasaulinio karo Lietuvoje ir už jos ribų įsikūrė šios su Mažąja Lietuva susijusios draugijos: Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“ (įkurta 1989 Klaipėdoje), Klaipėdos vokiečių bendrija (įkurta 1989), Šilutės vokiečių bendrija Heide (įkurta 1992), Edelweiss-Wolfskinder (įkurta 1991 Klaipėdoje), Vydūno draugija, Prūsos klubas, Donelaičio draugija, Mažosios Lietuvos reikalų taryba, Prūsos ir Mažosios Lietuvos fondas (įkurtas 1991 Vilniuje), Jaunimo centras (1992 Klaipėdoje), Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenė (1988), Mažosios Lietuvos išeivijos – Mažosios Lietuvos Taryba, Mažosios Lietuvos Rezistencinis sąjūdis (1953), Mažosios Lietuvos fondas (įkurtas 1985), Australijos lietuvininkai ir jų bičiuliai, Čikagos Mažosios Lietuvos lietuvių draugija (įkurta 1951), Čikagos Mažosios Lietuvos Bičiulių draugija (įkurta 1951), Detroito Mažosios Lietuvos bičiuliai, Hamiltono Mažosios Lietuvos bičiuliai, Klivlando Mažosios Lietuvos bičiuliai, Ännchen von Tharau e. Verein (1989 Vokietijoje), Arbeitsgemeinchaft der Memelland Kreise e. V (Vokietijoje), Deutsch-Litauische Literarische Gesellschaft e. V, Landsmannschaft Ostpreussen e. V, Internationale Vereinigung der Prussen und Preussenfreunde Tolkemita (įkurta 1980 Vokietijoje), Stadtgemeinschaft Tilsit e. V ir kitos.

Vytautas Gocentas

Vilius Ašmys

Iliustracija: Lazdynų lietuvių draugijos (Karaliaučiaus kraštas) moksleivių ansamblis „Šešupė“, vadovė Aldona Strojeva (antra iš dešinės), 1997

Iliustracija: Klaipėdos vokiečių bendrijos senjorų kalėdinis vakaras. Priekyje – bendrijos pirmininkė Magdalena Klumbytė-Piklaps, 1997

Iliustracija: Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos Čikagoje valdyba, 1982. lš kairės – Algimantas Kleinaitis, Mikas Nagys, Kurtas Vėlius, Algis Regis ir Vilius Trumpjonas / Iš žurnalo „Lietuvos pajūris“, 1982, nr. 7

Iliustracija: Vokiečių ir lietuvių literatūros draugijos kalėdinis sveikinimas, 1999

Iliustracija: Karaliaučiaus krašto lietuvių delegacija Klaipėdoje, 1996

Iliustracija: Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ IV susiėjimas Rusnėje, 1992