Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Deutsch-Litauische Literarische Gesellschaft e. V.

Vokiečių ir lietuvių literatūros draugija, organizacija Vokietijoje.

Deutsch-Litauische Literarische Gesellschaft e. V. (Vokiečių ir lietuvių literatūros draugija), įkurta 1971 Hannoveryje (Vokietijoje) Hanso Masalskio iniciatyva. 1998 perkelta į Greifswaldą. Deutsch-Litauische Literarische Gesellschaft e. V. – Lietuvių literatūros draugijos, veikusios Tilžėje 1879–1923, veiklos tęsėja. Deutsch-Litauische Literarische Gesellschaft e. V. tikslai: tyrinėti lietuvių kalbą ir literatūrą, skleisti žinias apie lietuvių kultūrą. Organizuoja lietuvių kalbos kursus, literatūros vakarus ir minėjimus (paminėjo K. Donelaičio 275 gimimo, Lietuvių literatūros draugijos 100 ir 110 metines), simpoziumus (tarptautiniai I ir II G. Sauerweino 1980, 1995), konferencijas, suvažiavimus. Deutsch-Litauische Literarische Gesellschaft e. V. talkino leidžiant literatūros, kultūros ir informacijos žurnalą. Nemuno kraštas (1964–1991). Nuo 1975 leidžia Mitteilungen der DLLG e. V. [Vokiečių ir lietuvių literatūros draugijos pranešimai]. Draugijos narys Hermannas Buddensiegas išvertė K. Donelaičio, D. Poškos, A. Baranausko kūrinius. Arminas Kurschatis (talkinant E. Hofmannui ir H. Krickui) išleido savo tėvo A. Kuršaičio 4 tomų žodyną Litauisch-Deutsches Wörterbuch, 1968–1970, H. Masalskis – knygą Dr. Sauerwein – sein Leben und Wirken, 1971, 1981 [Dr. Zauerveinas, jo gyvenimas ir veikla], L. Baldaufas – Litauische Lyrik, 1972 [Lietuviškoji lyrika] ir vadovėlį Litauisch intensiv!, 1992 [Intensyvusis lietuvių kalbos mokymas], E. Schwarzas – knygą Überleben in Litauen, 1947–1948 [Pergyvenimai Lietuvoje, 1947–1948], G. Baueris, M. Kleinas  knygą Das alte Litauen, 1998 [Senoji Lietuva]. Martinas Tydecks parengė Mažosios Lietuvos kraštotyros, L. Klein –naujosios lietuvių literatūros tyrinėjimo darbų. D. Deskau apgynė daktaro disertaciją Johannes Bobrowski: Dunkelheit und Engagement [Johanesas Bobrovskis: Tamsa ir įsipareigojimas]. Aldona Gustas išleido eilėraščių rinkinį Briedžiai mano broliai, 1983 (vertė V. Karalius). Deutsch-Litauische Literarische Gesellschaft e. V. bendradarbiauja su universitetais (Greifswaldo, Vilniaus, Klaipėdos), akademijomis, draugijomis, tarptautine Baltistikos konferencija Berlyne, Lietuvių informacijos biuru Wiesbadene, Lietuvos rašytojų sąjunga Vilniuje, lietuvininkų bendrija Mažoji Lietuva. 1984 ir 1985 organizuotos draugijos narių ekskursijos į Lietuvą. Draugijos iždininkės Evos Marijos Kestenus iniciatyva buvo surinktos piniginės aukos Katyčių bažnyčiai restauruoti, bokštui atstatyti (atšventinta 1994). Deutsch-Litauische Literarische Gesellschaft e. V. garbės nariai – H. Buddensiegas, E. Hofmannas. Aktyvūs draugijos nariai: R. Adomat, A. Anies, L. Baldaufas, G. Baltzeris, G. Baueris, U. V. D Gonne-Stubingas, E. Kawohl, H. Kunzas, H. T. Rescheleitas, Ch. Schilleris, E. Schwarzas, Endrius Žilius. Draugijos nariai Lietuvoje: Bernardas Aleknavičius, Vaclovas Bagdonavičius, Vytautas Karalius, Domas Kaunas, Eva Labutytė, O. Narbutienė, Irena Tumavičiūtė, Aleksandras Žalys ir kiti. Draugijos pirmininkai: Hansas Masalskis (19711997), Liane Klein (nuo 1997).

Vytautas Gocentas

Hans Masalskis