Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Prūsos ir Mažosios Lietuvos fondas

organizacija Karaliaučiaus krašto kultūrai remti.

Prsos ir Mažõsios Lietuvõs fòndas, įsteigtas 1990, Vilniuje. Šelpė Karaliaučiaus krašte dirbusius lietuvių kalbos mokytojus-misionierius, rėmė Karaliaučiaus lietuvių kultūrines organizacijas, skyrė lėšų katalikų bažnyčios Tilžėje statybai, pirko knygų Tilžės lietuvių bibliotekai, skyrė kalėdines dovanėles lietuvių vaikams, lankiusiems lietuvių kalbos pamokėles. Fondo ir jo rėmėjų lėšomis buvo sukurti paminklai Herkui Mantui Narkyčiuose ir Martynui Mažvydui Ragainėje. Fondas rūpinosi, kad šie paminklai būtų pastatyti Karaliaučiaus krašte. Fondo prezidentė ir steigėja Virginija Kondratienė.

Iliustracija: Prūsos ir Mažosios Lietuvos fondo antspaudas / Iš MLEA