Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Aušra“

lietuvių jaunimo draugija, 1912 įkurta Paskalviuose.

„Aušra“, lietuvių jaunimo draugija. Įkurta 1912 V 28 Paskalviuose (Tilžės-Ragainės aps.). Iš pradžių jai priklausė 18 narių, pirmininkas Gustavas Garnys. Veiklai vadovavo Birutės draugijos valdyba, nuo 1912 X 6 – Santara (pirmininkas Vydūnas). Aušros nariai mokėsi lietuviškų dainų, eilėraščių, žaidimų, kaupė knygas ir laikraščius draugijos bibliotekai, šelpė moksleivius. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, draugijos veikla nutrūko.

Vytautas Gocentas