Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Lipčius

XX a. spaudos darbuotojas.

Lpčius Martynas (1912 II 6 Vaidužiuose (Skudžiuose), Klaipėdos aps. ?), spaudos darbuotojas. Mokėsi Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Dirbo „Santaros“ organizacijos štabe raštinės vedėju, 1936–1939 redagavo „Santaros“ laikraštį, teikdavo medžiagą Jaunajai kartai. 1939 pasitraukė į Kauną. 1941 repatrijavo į Vokietiją, po Antrojo pasaulinio karo emigravo į Kolumbiją.

L: Arbušauskaitė A. Lietuvos optantai: klaipėdiškiai, 1939. Klaipėda, 2001, p. 112–113.

Leonardas Poviliūnas

Algirdas Žemaitaitis