Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Lipčius

XX a. spaudos darbuotojas.

Lpčius Martynas 1912 II 6Vaidužiuose (Skudžiuose, Klaipėdos aps.) ?, spaudos darbuotojas. Mokėsi Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Dirbo „Santaros“ organizacijos štabe raštinės vedėju, 1936–1939 redagavo „Santaros“ laikraštį, teikdavo medžiagą Jaunajai kartai. 1939 pasitraukė į Kauną. 1941 repatrijavo į Vokietiją, po Antrojo pasaulinio karo emigravo į Kolumbiją.

L: Arbušauskaitė A. Lietuvos optantai: klaipėdiškiai, 1939. Klaipėda, 2001, p. 112–113.

Leonardas Poviliūnas

Algirdas Žemaitaitis