Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Hamiltono Mažosios Lietuvos bičiuliai.

lietuvių ir mažlietuvių draugija, įkurta 1952 Hamiltone.

Hãmiltono Mažõsios Lietuvõs bičiùliai. Lietuviai, atvykę į Hamiltoną (miestą Kanadoje, Ontario provincijoje, prie Ontario ežero) po Antrojo pasaulinio karo, nepamiršo Vokietijoje likusių mažlietuvių. 1952 VI 15 jie įsteigė Mažosios Lietuvos bičiulių draugijos Hamiltono skyrių. Išrinkta valdyba: pirmininkas K. Prielgauskas, vicepirmininkas Jankūnas, sekretorius B. Bedartas. Vėliau čia atvyko klaipėdiečiai Martynas Milkeraitis ir Anzelmas Gailius, B. Grinius, A. D. Jankūnas, A. Mingėla. Jų kredito unija Talka rėmė Mažosios Lietuvos fondą.

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Lietuviai Baltijos šalių antikomunistinėje demonstracijoje Hamiltone (Kanada), 1954 / Iš žurnalo „Lietuvių dienos“, 1954, nr. 7