Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Zigmund Held

Zigmundas Heldas , XVI a. vokiečių etnografas, dailininkas.

Held Zigmund (Zigmundas Hedas), XVI a. vokiečių etnografas, dailininkas. Gyveno Nürnberge (Vokietijoje), miestietis. Iš H. Adelhauserio piešinių albumo, Gardino miesto panoraminio vaizdo raižinio 1570–1580 nukopijavo daug piešinių ir sudarė vadinamąjį Heldo kodeksą, kuris laikomas Vokietijoje, barono von Lipperheido kostiumų bibliotekoje. Heldo kodekse yra 11 piešinių rinkinys, vaizduojantis lietuvių valstietį ir valstietę, turtingą lietuvę, lietuvę auklę. Manoma, kad tai seniausi žinomi lietuvių valstiečių grafiniai atvaizdai. Lietuvės valstietės piešinys iš Heldo kodekso perspausdintas Pabaltijo istorinio-etnografinio atlaso tome Drabužiai (1986, rusų kalba).

L: Rėklaitis P. Lietuvos gyventojų tipai XVI a. grafikoje: Adelhauser – Heldt – Vecelio // Aidai, 1968, nr. 7, p. 301–307; Katalog der Lipperheideschen Sammlung für Kostümwissenchaft. Bd. 1, nr. 4, Berlin, 1896–1901; Rėklaitis P. Die graphischen Trachtendarstellungen der Litauer im 16. Jahrhundert // Commentationes Balticae, XII / XIII. 1964 / 1966; Bonn, 1967, S. 251–276.

Angelė Vyšniauskaitė