Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Donelaičio draugija, 3

Kristijono Donelaičio draugija, įsteigta 1992 Vilniuje.

Doneláičio draugijà, 3, Kristijóno Doneláičio draugijà, įsteigta 1992 III 14 Vilniuje. Vienas iš svarbiausių steigėjų ir pirmininkas Napaleonas Kitkauskas. Siekia puoselėti ir saugoti K. Donelaičio atminimą, tirti ir populiarinti jo kūrybinį palikimą, dalyvauti įamžinant Donelaičio amžininkų ir jo kūrybos puoselėtojų gyventas vietas, rūpintis Donelaičio memorialo Tolminkiemyje ir jo gimtinės Lazdynėliuose išlikimu, jų priežiūrai rengti talkas. Nuo 1992 gruodžio leidžia Karaliaučiaus krašto mylėtojams skirtą laikraštį Donelaičio žemė. 1999 Donelaičio draugija turėjo 65 narius – mokslo, kultūros ir visuomenės atstovus.

Steponas Lukoševičius

Iliustracija: Kristijono Donelaičio giminaitis Christianas Donalies (trečias iš kairės), greta jo – sesuo Renata, dukterys Kristina ir Andželika, kairėje – Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkas Napaleonas Kitkauskas ir Adolfas Tautavičius, dešinėje – Vytautas Urbanavičius, Vilniuje, 1995