Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Edelweiss-Wolfskinder“

„Edelveiso vilko vaikai“, rytprūsiečių vokiečių vaikų bendrija.

„Edelweiss-Wolfskinder“ (Edelveiso vilko vaikai), rytprūsiečių vokiečių vaikų bendrija. Įsteigta 1991 IX 14 Klaipėdoje (įregistruota 1992 I 10). Joje iš pradžių susirinko apie 50 po Antrojo pasaulinio karo iš Rytprūsių į Lietuvą patekusių kraštiečių. 1991 pabaigoje Palangoje susirinko jau apie 100 kraštiečių; dalyvavo ir Vokietijos konsulas Lietuvoje Manfredas Gerwinatas, kilęs iš Tilžės. Bendrijoje yra 219 narių (1997), iš kurių 16 jau mirė, 14 išvyko į Vokietiją, vienas pašalintas. Manoma, kad Lietuvoje dar gyvena apie 50 kraštiečių ne Edelweiss-Wolfskinder narių. Regioniniai skyriai veikia Kaune, Šiauliuose, Tauragėje, Marijampolėje, Jurbarke, Klaipėdoje, Vilniuje. Bendrijos pirmininkai: 1991–1994 Jonas Balsys (Olaff Passenau), 1994–1997 Ingrid Herta Knispel-Ramoškienė (abu iš Karaliaučiaus), nuo 1997 Alfreda Luise Ouitsch-Kažukauskienė (iš Schwesternhoffo, Labguvos aps., Mažoji Lietuva). Bendrijos jaunimo padalinys vienija per 200 narių; pirmininkas Vytautas Bukšnaitis – Kristinos Holdack-Bukšnaitės sūnus. Į bendrijos suvažiavimus renkamasi du kartus per metus, o ataskaitiniai-rinkiminiai susirinkimai vyksta kas dveji metai. Edelweiss-Wolfskinder siekia saugoti istorinę atmintį, kultūrą, tradicijas, vokiečių kalbą, tvarko Antrojo pasaulinio karo kapus (Tauragėje ir kitur), kaupia biblioteką, teikia socialinę ir kitokią pagalbą. 1992 VI 20 Mikytuose pastatytas ir pašventintas paminklinis kryžius Rytprūsių vaikams, motinoms bei seneliams, mirusiems nuo bado, atminti. Išleista Silvijos Peleckienės parengta prisiminimų knyga Sugriautų namų vaikai (1995).

L: Gocentas V. „Edelweiss“ – Kanto ir Donelaičio žemės vaikų bendrija // Keleivis. 1992, Nr. 2; Quitsch L. Besuch // Deutsche Nachrichten für Litauen. 1997, Nr. 4–5 (71–72).

Vytautas Gocentas

Alfreda Luise Kažukauskienė

Iliustracija: „Edeiweis-Wolfskinder“ bendrijos emblema

Iliustracija: „Edeiweis-Wolfskinder“ Rytprūsių vokiečių vaikų bendrijos susiėjimas Klaipėdoje, 1991