Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise e.V.

Klaipėdos krašto veiklos draugija, 1948 Hamburge įkurta Klaipėdos kraštiečių išeivių organizacija.

Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise e.V. (Klaipėdos krašto veiklos draugija), Antrojo pasaulinio karo metais ir sovietmečiu priverstų palikti tėviškę Klaipėdos krašto gyventojų (memelenderių) bei jų palikuonių 1948 VIII 24 Hamburge (Vokietija) įkurta organizacija. Įkurtoje draugijoje dalyvavo 2944 žmonių. (Erika Rock buvo surinkusi apie 20 000 šeimų adresų). Iniciatorius ir pirmininkas 1948–1949 buvo Ottomaras Schreiberis; vėlesnieji pirmininkai: 1949–1965 Richardas Meyeris, 1965–1969 Georgas Grentzas, 1969–1989 Herbertas Preusas, nuo 1989 – Uwe Jurgsties, aktyvus pirmininko pavaduotojas Heinzas Opermannas. Pirmosios Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise e.V. grupės (vok. Memellandgruppen) bei vietovių bendrijos (vok. Ortsgemeinschaften) įsikūrė Vakarų Vokietijos šiaurinėje dalyje Hamburge, Kielyje, Liubeke, Oldenburge ir Hannoveryje, vėliau prisijungė kraštiečiai, apsigyvenę Ruhro srityje bei šalies pietinėje dalyje. 1998 veikė 5 grupės ir 5 bendrijos. Rytprūsių žemiečių sąjungos (vok. Landsmannschaft Ostpreußen e.V.) valdyboje Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise e.V. iš pradžių turėjo 2 atstovus, nuo 1950 – 4 (atstovauja Klaipėdos apskričiai ir miestui, Šilutės ir Pagėgių apskritims). Vadovauja valdyba: pirmininkas, pavaduotojai, kasininkas, raštvedys ir tarėjai. Turėjo archyvą (nuo 1991 Cloppenburge; 2011 jį perdavė Ievos Simonaitytės bibliotekai Klaipėdoje). Rengia metinius susitikimus Hannoveryje, Mannheime (kuris nuo 1915 yra Klaipėdos miestas-brolis; prie Reino krantinės pastatytas paminklinis akmuo „Memel“, prie kurio padedami vainikai ir gėlės mirusių klaipėdiškių atminimui), o atkūrus Lietuvos Respubliką – ir kasmet Klaipėdoje: 1995 susitikimas vadinosi „Nepamiršta tėviškė“, 1996 – „Tėviškei ištikimi" 1998 – „Tėviške, aš nešioju tave širdyje", skirtas sąjungos penkiasdešimtmečiui. 1952 VIII 2–3 Hamburge minint Klaipėdos miesto įkūrimo 700-ąsias metines buvo susirinkę apie 15 000 buvusių Klaipėdos krašto gyventojų. 1995 IX 28–X 1 minint Vokietijos susivienijimo penkmetį bei Klaipėdos ir Mannheimo bendrystės aštuoniasdešimtmetį, dvidešimt antrajame visos Vokietijos klaipėdiškių susitikime Mannheime įvyko Klaipėdos dienos, kurių šūkis „Leiskite mums statyti tiltus“. Jų metu vyko seminaras Vokietija ir Lietuva – nuo kaimynystės prie partnerystės. Nuo 1948 spalio leido mėnraštį Memeler Rundschau [Klaipėdos aplinkraštis], nuo 1950 I 5 jis eina senuoju pavadinimu – Memeler Dampfboot [Klaipėdos garlaivis]. 1992 buvusiose Klaipėdos miesto kapinėse Arbeitsgemeinschaft der Memelland Kreise e.V. pastatė paminklinį akmenį iki 1944 rudens čia palaidotiems gyventojams atminti. Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise e.V. a bendradarbiauja su Klaipėdos vokiečių draugija (įkurta 1989, 1998 – 410 narių), draugija Heide (980 narių) Šilutėje.

L: Kurschat H. A. Das Buch vom Memelland. 2. unver. Auflage. Oldenburg, 1990, S. 224–236.

Vytautas Gocentas

Julius Žukas

Iliustracija: Paminklas buvusiose Klaipėdos miesto kapinėse palaidotiems klaipėdiečiams