Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Klivando Mažosios Lietuvos bičiuliai

Klivlando lietuvių bendruomenė ir jų organizacijos.

Klvando Mažõsios Lietuvõs bičiùliai. Klivlandas (Cleveland) – JAV miestas Ohajo valstijoje, prie Erio ežero. 1951 čia atvykę lietuviai subūrė jūros skautus, skaučių tuntą Neringa ir Mažosios Lietuvos bičiulių draugiją (MLBD). 1954 IV 29–V 5 Klivlande lankėsi Mažosios Lietuvos Tarybos pirmininkas Erdmonas Simonaitis. Jo ir S. Nasvyčio, A. Mikulskio, O. M. Mikulskienės, V. Braziulio, F. Karnėno, J. Liūdžiaus iniciatyva įsteigtas MLBD skyrius. 1954 XI 20 įvyko visuotinis jo narių susirinkimas. Išrinkta valdyba: pirmininkas S. Nasvytis, vicepirmininkas A. Mikulskis, sekretorius-iždininkas V. Braziulis. Kai buvo įsteigta Mažosios Lietuvos enciklopedija jį finansiškai rėmė Brakas, Julius Kazėnas, Petras Tamulionis ir Berta Barsteika.

Vilius Pėteraitis