Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Landsmannschaft Ostpreußen e.V.

Rytprūsių kraštiečių draugija, pagrindinė rytprūsiečių tremtinių organizacija.

Landsmannschaft Ostpreußen e.V. (Rytprūsių kraštiečių draugija), pagrindinė rytprūsiečių tremtinių organizacija, įkurta 1948 X 3 Hamburge. Ją sudaro 40 apskrities bendrijų (vok. Heimat-Kreisgemeinschaften, pagal 40 buvusių Rytprūsių apskričių), 16 grupių (vok. Landesgruppen, pagal 16 Vokietijos federalinių žemių), 450 įvairių vietovių grupių (vok. Orts- und Kreisgruppen) ir pagrindinė būstinė Hamburge. Leidžia savaitraštį Das Ostpreußenblatt, draugijos kultūros skyriaus informacinius lapelius Arbeitsbriefe der Kulturabteilung der Landsmannschaft Ostpreußen, turi jaunimo padalinį Junge Landsmannschaft Ostpreußen e.V. Šis padalinys 2000–2001 dėl itin dešiniųjų pažiūrų, nesutarimų su Landsmannschaft Ostpreußen e.V. pertvarkytas. Draugijos tikslas – telkti buvusius Rytprūsių gyventojus, puoselėti krašto tradicijas, saugoti kultūrinį paveldą, palaikyti ryšį su tėvyne ir kita. Veikia Rytprūsių kultūros fondas (vok. Ostpreußische Kulturstiftung), Rytprūsių kultūros centras (vok. Kulturzentrum Ostpreußen) Ellingene, Rytprūsių krašto muziejus (vok. Ostpreußisches Landesmuseum). Veikia Rytprūsių fondas (vok. Stiftung Ostpreußens), jungiantis 12 įvairių draugijų ir kita. Turi savo aukščiausiąjį pasižymėjimo ženklą (vok. Preußenschild), kuriuo nuo 1957 apdovanojami nusipelnę rytprūsiečiai (Agnes Miegel, Kurtas Hermannas Forstreuteris, Fritzas Gause ir kiti). Kultūros premija (vok. Ostpreußischer Kulturpreis) nuo 1957 apdovanojami menininkai ir mokslininkai. Landsmannschaft Ostpreußen e.V. bei jo padaliniai išleido dešimtis vertingų leidinių apie Rytprūsių vietoves, krašto tradicinę kultūrą bei papročius. Landsmannschaft Ostpreußen e.V. vienija daug baltiškos kilmės išeivių. Landsmannschaft Ostpreußen e.V. požiūrį į Mažąją Lietuvą bei lietuvininkus lėmė per daugelį dešimtmečių Vokietijos imperijos germanizacijos politikos suformuotas jos veikėjų mentalitetas, XX a. pradžioje įsigalėjusios agresyvaus vokiško nacionalizmo nuostatos. Keičiantis kartoms objektyviau žiūrima į sudėtingą Rytprūsių istoriją, įvairių tautų santykius tame krašte.

L: Ostpreußen. Landsmannschaft Ostpreußen 1948–1968. Leer, 1968; 50 Jahre Landsmannschaft Ostpreußen. 2 Aufl. Leer, 1999.

Martynas Purvinas

Marija Purvinienė