Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios jaunimo centras

bažnytinė organizacija.

Lietuvõs Evangèlikų Liuterõnų Bažnýčios jaunmo ceñtras. Įkurtas 1992 Klaipėdoje. Pirmininkas kunigas Ridas Tamulis (Šilutė). Centras siekia vienyti Lietuvos evangelikų liuteronų jaunimą, ugdyti jį Evangelijos dvasia. Rengiami jaunimo vadovų kursai, stovyklos. Kasmet Būtingėje organizuojama ekumeninė jaunimo stovykla (200–300 dalyvių). Centro padaliniai veikia keliuose Lietuvos miestuose. Vilniaus padalinys – Vilniaus akademinio evangelikų liuteronų jaunimo draugija (pirmininkas Kęstutis Pulokas) yra asocijuotoji (nuo 1998 IV 30) Pasaulinės studentų krikščionių federacijos (WSCF) narė. 1998 išleistas jaunimo giesmynas Teskamba giesmės.

Kęstutis Pulokas

Iliustracija: Klaipėdos universiteto teologijos studentės, atlikusios vasaros praktiką Badeno-Württenbergo žemėje, drauge su savo globėjais – vokiečių kunigais, sėdi: Asta Kazragytė, Evelina Zagnoj, Jurgita Šarlauskaitė, stovi: Rūta Vaineikytė, kunigas Rolandas Kammerlohras, kunigas Hornigas, kunigas Kristiane Kellner, Leonarda Neverdauskaitė, Daiva Petrauskaitė, Maulbrono bendrovės „Pagalba Lietuvai“ („Hilfefür Litauen“ e. V.) pirmininkas Heinzas Daferneris, Asunta Lukšytė, kunigas Palmbachas, kunigas Hege, kunigas Beckas ir teologinės viešnagės organizatorius, bendrovės „Pagalba Lietuvai“ vadovas Woldemaras Schefleris / Iš žurnalo „Liuterono balsas“, 1999, nr. 4