Mažosios Lietuvos
enciklopedija

protestantizmas

krikščionių masinis religinis judėjimas.

protestantzmas kaip krikščionių masinis religinis judėjimas XVI a. pradžioje atsirado Vokietijoje 1525 kunigaikštis Albrechtas, perėjęs į liuteronybę, ją pavertė Prūsijos kunigaikštystės valstybine religija. Ten iš Didižiosios Lietuvos persikėlė protestantizmo pasekėjai Martynas Mažvydas, Abraomas Kulvietis, Stanislovas Rapolionis, Jurgis Zablockis ir kiti, tapę lietuvių raštijos ir kultūros svarbiausiais veikėjais (protestantizmas reikalavo Šventojo Rašto tiesas skelbti vietos gyventojų gimtąja kalba, tai paskatino lietuviškos raštijos atsiradimą ir sparčią plėtrą). Protestantizmas, kaip religinė konfesija, rutuliojosi ir toliau – 1609 atsirado evangelikai baptistai, būta įvairių vidinių konfliktų (dar skaitykite Andreas Osianderis). Susiformavusi Evangelikų Liuteronų Bažnyčia sukūrė savas apeigas (Evangelikų Liuteronų Bažnyčios agenda), siekė vienyti gausėjusias protestantizmo atšakas. Mažojoje Lietuvoje be vyravusių evangelikų liuteronų būta ir kalvinistų (reformatų), menonitų, vėliau ir kitų protestantizmo šakų išpažinėjų (metodistų, senliuteronų). XVII–XVIII a. plitęs pietizmas paskatino Mažojoje Lietuvoje labai įtakingą surinkimininkų judėjimą, liaudišką protestantizmo pakraipą, kuri paveikė krašto gyventojų papročius ir gyvenseną (dar skaitykite: sakytojai, Ewangeliszka luteriszka Betleem draugystė, klimkiškiai, Petriko surinkimas). Atsiradus Klaipėdos kraštui, Kauno universitete 1925–1936 veikęs Evangelikų teologijos fakultetas rengė protestantų dvasininkus. Lietuviams protestantams emigruojant į Vakarų šalis, 1944 Mažosios Lietuvos lietuvininkų daugumai pasitraukus į Vakarus, susiklostė Lietuvių Evangelikų Liuteronų Išeivijos ir Tremties Bažnyčia.

Dar skaitykite: Evangelikų Liuteronų ir Reformatų Bažnyčių unija, Jonas Kalvinas, kalvinizmas, Martynas Liuteris, liuteronybė, Reformacija, Krikščionių bendrovė.

L: Protestantizmas Lietuvoje. V., 1994; Juška A. Mažosios Lietuvos Bažnyčia XVI–XX amžiuje. Klaipėda, 1997; Lukšaitė I. Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje. V., 1999.

Iliustracija: Kunigaikštis Albrechtas 1525 skelbia naująją konfesiją – liuteronybę kaip Prūsijos kunigaikštystės valstybinę religiją / Iš MLEA

Iliustracija: Liuteronų religines apeigas reglamentuojanti knyga – agenda, Pirmoji dalis, 1897 / Iš Alberto Juškos knygos „Mažosios Lietuvos bažnyčia XVI–XX amžiuje“, 1997

Iliustracija: Po pamaldų Nidos bažnyčioje, XIX a. pabaiga / Iš Hermanno Sudermanno knygos „Im Paradies der Heimat“, 1940

Iliustracija: Protestantiškos XIX a. knygos lietuvių kalba, 1995