Mažosios Lietuvos
enciklopedija

metodistai

protestantų konfesijos šaka.

metodstai, protestantų konfesijos atšaka. Jų laikraštis „Krikščionybės sargas“ tarpukariu spausdintas Tilžėje lietuvių spaustuvėje Rytas.

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Kybartų metodistų maldos namai Paprūsėje / Iš knygos „Mūsų Lietuva“, t. 3