Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ewangėliszka lutėriszka Betlėem draugystė

lietuvių evangelikų liuteronų surinkimų šaka.

Ewangliszka lùtėriszka Betlem draugýstė, lietuvių evangelikų liuteronų surinkimų šaka. Ją įkūrė Endrikis Kalvaitis. Apie 1881 Tilžėje ir Klaipėdoje jis įsteigė draugijjos skyrius ir atidarė maldos namus. Draugijos nariai buvo skirstomi į jaunimą ir suaugusiuosius, moteris ir vyrus. Veikė Jaunųjų draugystė (1897 turėjo 29 narius). 1904 E. Kalvaitis ir apie 200 jo pasekėjų dėl oficialiosios Bažnyčios persekiojimų išvyko į Feuerthaleną (Šveicarija), 1909 – į Būsingeną (Vokietija). Čia pastatydino koplyčią. Iki 1915 pamaldos buvo laikomos lietuvių kalba. Mina Bentkutė (jos tėvų namuose vykdavo Ewangėliszkos lutėriszkos Betlėem draugystės surinkimai) išsaugojo ir perdavė kunigui Fricui Skėriui 179 draugijos narių naudotas knygas. Išleido knygas: Kalvaitis E. Ziono giesmelės (Tilžė, 188l), Prarakiszkas apraszimas penkių paskujuju daiktu <...> (Tilžė, 1881, iš vok. kalbos vertė E. Kalvaitis).

L: Gaigalaitis V. Ewangeliszki surinkimai Lietuvoje. Priekulė, 1904; Kaunas D. Šveicarijos lietuvių knygos // Svečias. 1992, nr. 3, p. 63–67; 1993, nr. 1, p. 32–34; nr. 2, p. 47–51.

Vytautas Gocentas