Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Nusidavimai apie Evangėlios prasiplatinimą tarp žydų ir pagonų“

lietuviškas periodinis leidinys.

„Nusidavmai apiẽ Evangėlios prasiplãtinimą tap žỹdų ir pagónų“, pirmojo lietuviško periodinio leidinio „Nusidavimai Dievo karalystėje“ tęsinys, ėjęs 1832–1834, 1837–1914 VIII ir 1921. Antraštė keitėsi: nuo 1837 – …praplatinimą…, nuo 1847 – …Evangėlijos…, 1921 – Nusidavimai apie Evangelijos praplatinimą. Iki 1914 rugpjūčio leido Karaliaučiaus misijų draugija, spausdino Schultzo spaustuvė, nuo 1872 – „Ostpreussische Zeitung“ [Rytprūsių laikraštis] leidyklos spaustuvė Karaliaučiuje. 1921 leido evangelikų liuteronų draugija „Gluosnis“, spausdino Friedricho W. Sieberto spaustuvė (abi Klaipėdoje). Komercijos sumetimais 1832 (Nr. 1 ir 2) apie 1855 (Nr. 65) perspausdino Friedricho Horcho našlės spaustuvė Klaipėdoje, Nr. 3, 4 ir 11–12 (jungtinį) – Johanno Posto spaustuvė Tilžėje. Leidinys 1832, 1865 (?)–1914 VIII buvo mėnesinis, kitais metais išeidavo vidutiniškai po 3 numerius. Tiražas 400–500 egzempliorių. Platino Juliaus Wolfo knygrišykla, Karaliaučiaus misijų draugijos valdybos sekretorius Georgas B. Weissas, draugijos skyrių valdybos, kunigai ir surinkimininkai Mažojoje Lietuvoje, nuo 1869 – Prūsijos karališkasis paštas. Nusidavimus<...> redagavo 1832–1867(?) Įsės ir Kretingalės precentorius Johannas Ferdinandas Kelkis vyresnysis, 1867(?)–1873 Kaukėnų kunigas Karlas Leopoldas Friedrichas Neissas, 1873–1886 Kaukėnų kunigas Kristupas Sturys, 1886–1888(?) Saugų kunigas Kristupas Jurkšaitis, 1888(?)–1889 Klaipėdos žemininkų bažnyčios kunigas Jonas Pipiras, 1889–1901 Mielaukių kunigas Friedrichas Penčiukas, 1901–1906 Šakūnų ir Priekulės kunigas Endrikis Endrulaitis, 1907–1914 Natkiškių kunigas Mikelis Šuišelis, 1921 Klaipėdos žemininkų antrasis kunigas Benjaminas K. Redmeris. Nuo 1843 Nusidavimų<...> kalbą ir korektūrą kurį laiką taisė Frydrichas Kuršaitis. Leidinio turinį iš pradžių sudarė Karaliaučiaus misijų draugijos žurnalo Königsberger Missionsblatt [Karaliaučiaus misijų laikraštis] vertimas iš vokiečių kalbos, vėliau – verstinės ir originalios medžiagos kompiliacija. Nusidavimuose <...> daugiausia rašyta apie evangelikų misijų veiklą Afrikoje, Azijoje ir Amerikoje, paskelbta originalių ir verstinių giesmių. Pateikta žinių apie minėtų žemynų tautų etnografiją, geografiją: smerkta jų kolonizacija ir socialinis išnaudojimas. Kartais paliesti ir Mažosios Lietuvos tautinio sąjūdžio klausimai, švietimo, kalbos nykimo, emigracijos į JAV problemos. Bendradarbiavo misionieriai, evangelikų liuteronų kunigai, sakytojai ir mokytojai: Mikelis Šapalas, Kristupas Jedinaitis, Erdmonas Švelnius, Jonas Kikilius, Dovas Didlaukis ir kiti. 1876 Nr. 8 įklijuotas Vakarų Europos ir Afrikos žemėlapis su užrašais lietuvių kalba yra lietuvių kartografijos pirmasis spaudinys.

Domas Kaunas

Iliustracija: Spaudinio „Nusidavimai apie Evangėlios prasiplatinimą tarp žydų ir pagonų“ faksimilė, 1932, Nr. 7 / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai“, 2000