Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Ostpreussische Zeitung“ laikraščio leidykla ir spaustuvė

spaustuvė ir leidykla, veikusi 1872–1944 Karaliaučiuje.

„Ostpreussische Zeitung“ lakraščio leidyklà ir spaustùvė, nuo 1902 – Rytprūsių spaustuvė ir leidykla. Veikė 1872–1944 Karaliaučiuje. Turėjo stereotipų skyrių, laikraščių leidyklą ir ekspediciją, knygrišyklą ir knygyną. Įsteigta privačios Schultzo spaustuvės pagrindu kaip akcinė bendrovė. Viena pajėgiausių poligrafijos įmonių Mažojoje Lietuvoje. 1876 dirbo 32, 1913 – 250, 1935 – 137 žmonės. Spausdino visomis Rytprūsių tautų kalbomis. Lietuvių kalba spausdino 2 periodinius leidinius: „Lietuviškai Konservatyviškas Laiškas“ (1908) ir Karaliaučiaus misijų draugijos leidinį „Nusidavimai apie Evangėlios praplatinimą tarp žydų ir pagonų“ (1872–1914), 10 knygų ir brošiūrų, daugiausia evangelikų liuteronų misijų darbo tema, Klaipėdos kunigo Jono Pipiro parengtų giesmynų (1886–1913). Po Pirmojo pasaulinio karo Švyturio bendrovės užsakymu išspausdinta vadovėlių mokykloms Didžiojoje Lietuvoje. Rytprūsių spaustuvė ir leidykla sunaikinta per Antrąjį pasaulinį karą.

L: Wegener F. Altstädt. Langgasse. Nr. 29: Studien zur Geschichte einer Königsberger Buchdruckerei. Königsberg, 1901.

Domas Kaunas