Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kristupas Jurkšaitis

Christoph Jurkschat, XIX–XX a. pradžios Mažosios Lietuvos tautosakos rinkėjas, spaudos darbuotojas, vertėjas, kalbininkas, evangelikų liuteronų kunigas.

Jurkšáitis Kristupas, Christoph Jurkschat 1852 VIII 15Galbrasčiuose (Ragainės aps.) 1915 VI 17Rusnėje, Mažosios Lietuvos tautosakos rinkėjas, spaudos darbuotojas, vertėjas, kalbininkas, evangelikų liuteronų kunigas. Mokėsi Tilžės gimnazijoje, Karaliaučiaus universitete. 1879–1882 mokytojavo ir kunigavo Priekulėje, 1882–1896 Saugose. Kurį laiką gyveno Krante, Karaliaučiuje. 1912–1915 kunigavo Rusnėje. Lietuvių literatūros draugijos narys. 1899–1907 redagavo Tilžės keleivį, šio priedą Keleivio draugas, rengė Tilžės keleivio kalendras (1900–1905). Išleido vokiečių kalbos vadovėlį Trumpa vokiečių gramatika, arba kalbamokslis lietuvininkams, lietuviams, žemaičiams ant tobulo pasimokinimo vokiškosios kalbos (1900). Buvo parengęs lietuvių-vokiečių ir vokiečių-lietuvių kalbų žodynus, lietuvių kalbos gramatiką. Tilžės keleivio prieduose kiek paredagavęs ir sutrumpinęs paskelbė Jono Bretkūno Postilę. Veikiausiai jo parengta ir kaip Tilžės keleivio priedas (1902–1903) paskelbta Lietuvos istorija Lietuvininkų giminės nusidavimai. Rinko tautosaką; išleido Litauische Märchen und Erzahlungen, 1898 [Lietuviškos pasakos ir pasakojimai]. Tai daugiausia Jurkšaičio gimtinėje surinkta (užrašyta tarmiškai ir sukirčiuota) tautosaka su vertimais į vokiečių kalbą. Jurkšaičio surinktos tautosakos paskelbta Jono Basanavičiaus išleistuose pasakų rinkiniuose ir Lietuvių literatūros draugijos leidinyje Mitteilungen der Litauischen Litterarischen Gesellschaft. Pagal senovės žydų istoriko Juozapo Flavijaus veikalą Bellum Judaicum [Žydų karas] parašė knygą Jeruzales išpustyjims (1881, 1901). Liaudies mokykloms parengė giesmynėlį su 80 giesmių (išleistas 1901), tikybos vadovėlį Wieros dalykai <...> (1903). 1914 Berlyne išspausdino prabangią didelio formato (23×29 cm) evangelikų mišių knygą Aš bei mano namai norim Viešpačiui šlužyti su medžio raižiniais ir spalvotomis litografijomis, verstą Kaukėnų kunigo K. L. F. Neiso. Tai pamokslų rinkinys, puošniausia Mažosios Lietuvos knyga. Jurkšaitis palaidotas Rusnės bažnyčios šventoriuje.

Algirdas Sabaliauskas

Iliustracija: Kristupas Jurkšaitis