Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Mikelis Šapalas

XIX a. mokytojas, poetas, vertėjas.

Šãpalas Mikelis 1827 XII 8Gedvilaičiuose (Pakalnės aps.) 1884 XII 3Lankupiuose (Klaipėdos aps.), mokytojas, poetas, vertėjas. Apie 1847 baigė Karalienės mokytojų seminariją. Mokytojavo Melnragės, nuo 1855 Lankupių pradinėse mokyklose. Nuo 1864 karališkosios pašto agentūros skyriaus Lankupiuose vadovas. Dalyvavo mokytojų konferencijose, Rytprūsių pedagogų suvažiavime Klaipėdoje (1882). Lietuvių literatūros draugijos įgaliotas nuo 1882 rinko lietuvių tautosaką pamario žvejų gyvenvietėse. Bendradarbiavo laikraščiuose Lietuviška ceitunga, Keleivis iš Karaliaučiaus, Tilžės keleivis, Tiesos prietelius, Priekulės Evangeliškose kalendrose. Išleido giesmių rinkinį Naujos nobažnos giesmės (1858), Maža pasiuntinystės arpelė (1862). Sudarė ir išvertė pradžios mokyklai skirtą knygą Vokiškų ir lietuviškų dainų knygelė lietuviškoms mokykloms (vok. Deutsch-littauisches Volksliederbüchlein für littauische Schulen); išleista 2 kalbomis, 3 leidimai (1871–1877). Į rinkinį įėjo E. M. Arndto, M. Schneckenburgerio, L. Uhlando ir kitų autorių politinių ir patriotinių eilėraščių, nemažai vokiečių religinių poetų (J. D. Falko, F. A. Krummacherio, J. M. Meyfarto, J. Mohro ir kitų) kūrybos. Ši antologija atspindėjo realią XIX a. I pusės vokiečių poezijos būklę. Jo sudaryta knyga Pasiuntinystės nusidavimai (ir giesmės) išleista 1881 kaip laikraščio Tiesos prietelius priedas. Parašė eilėraščių, jie spausdinti Mažosios Lietuvos įvairiuose lietuvių laikraščiuose, V. Gaigalaičio sudarytoje knygoje Krikščioniškas kūdikių prietelius (1924). Išvertė iš vokiečių kalbos prieš alkoholio vartojimą nukreiptą knygą Nusidavimas apie lošaji Pričku…(išleista 1855 Klaipėdoje; neišliko), knygą Mažos Mišiu Knygeles… (1881). Spėjama, kad iš vokiečių kalbos išvertė D. Valdo knygą Ne gerk jį! Žodis prieš brangvyną (išspausdinta apie 1852–1856 ir 1855 Klaipėdoje). Kaupė biblioteką ir rankraščius, savo knygas ženklino anstpaudu su raidėmis MS.

L: Kaunas D. Donelaičio žemės knygiai. V., 1993; Kaunas D. Mažosios Lietuvos knyga. V., 1996; MLFA.

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Mikelis Šapalas / Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus fondų

Iliustracija: Mikelio Šapalo sudaryta „Vokiškų ir lietuviškų dainų knygelė lietuvių mokykloms“ (vokiškai), 1877

Iliustracija: Buvusi Lankupių mokykla, kurioje dirbo Mikelis Šapalas, 1988