Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Nusidavimai Dievo karalystėje“

pirmasis lietuviškas periodinis leidinys, ėjęs 1823–1825.

„Nusidavmai Diẽvo karalỹstėje“, pirmasis lietuviškas periodinis leidinys, ėjęs 1823–1825. Leido Karaliaučiaus misijų draugija, gotikiniu raidynu spausdino Johanno H. Posto spaustuvė Tilžėje, platino pati draugija ir jos skyrių valdybos, kunigai ir surinkimininkai Mažojoje Lietuvoje. Nusidavimai Dievo karalystėje greičiausiai rengtas kompiliacijos būdu pagal Karaliaučiaus misijų draugijos žurnalo Königsberger Missionsblatt (1822–1914), redaguoto profesoriaus Hermanno Olshauseno, medžiagą. Ją į lietuvių kalbą vertė ir redagavo Kalnininkų (Šilokarčiamos aps.) evangelikų liuteronų kunigas Natanielis Frydrichas Ostermeyeris (1784–1846). Manoma, Nusidavimams Dievo karalystėje įtakos turėjo Martynas Liudvikas Rėza, nuo 1822 priklausęs Karaliaučiaus misijų draugijos valdybai ir, sprendžiant pagal jo asmeninės bibliotekos katalogą, įsigijęs visą leidinio komplektą. Nusidavimai Dievo karalystėje ėjo metinėmis knygutėmis (pirmoji buvo 6 spaudos lankų apimties) ir turėjo tęstinio leidinio požymių. Jis informavo apie evangelikų misijų veiklą daugiausia Afrikos ir Azijos žemynuose, skleidė religinį švietimą, organizavo materialinę paramą ir pinigų rinkliavą iš lietuvių gyventojų. Pirmoje knygutėje įdėta pratarmė apie Karaliaučiaus misijų draugijos įsteigimą ir veiklą, straipsnis apie šventojo Tomo misionieriavimą, šventojo Martyno gyvenimo aprašymas, misionieriaus Schlaterio ir misionierių darugijų laiškai. Laikraštis nustojo ėjęs dėl skaitytojų stokos ir nuostolingumo. 1832 leidimas atnaujintas pavadinimu „Nusidavimai apie Evangėlios prasiplatinimą tarp žydų ir pagonų“. Nė vienas Nusidavimų Dievo karalystėje numeris neaptiktas.

Domas Kaunas