Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Schultzo spaustuvė

Danieliaus Friedricho Samuelio Schultzo įkurta spaustuvė, veikusi 1812–1872 Karaliaučiuje.

Schultzo spaustùvė, veikė 1812–1872 Karaliaučiuje. Įkūrė Danielius Friedrichas Samuelis Schultzas, po jo mirties 1829 paveldėjo sūnus Karlas Adalbertas Aleksandras. Turėjo knygrišyklą ir leidinių ekspediciją. 1840 dirbo 5 spaustuvininkai ir 5 mokiniai. Su spaustuve bendradarbiavo Frydrichas Kuršaitis. Spausdino visomis Rytprūsių kalbomis. Lietuvių kalba išleido 16 knygų ir smulkiųjų spaudinių: burtelės (3 leidimai 1845–1852), F. Kuršaičio parengtas giesmynas lietuvių kariams (1854, 1862), karo statutas, atsišaukimai, draudimo nuo gaisrų instrukcija. Schultzo spaustuvėje ėjo periodiniai leidiniai: Keleivis iš Karaliaučiaus (1849–1865), Nusidavimai apie evangelijos praplatinimą tarp žydų ir pagonų (1832–1872), Paslas vyriausios draugystės Gustavo Adolfo (1862). Lietuvių leidiniais prekiavo Karaliaučiuje ir juos tiekė Mažosios Lietuvos knygynams bei knygrišykloms. Schultzo spaustuvę nupirko AB ir pavadino Ostpreussische Zeitung laikraščio leidykla spaustuve.

Domas Kaunas