Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Horcho našlės spaustuvė

Klaipėdoje 1855–1865 veikusi spaustuvė.

Hòrcho našls spaustùvė veikė 1855–1865 Klaipėdoje. Savininkai Louise Amalie Horch ir Friedricho Wilhelmo Horcho pirmosios santuokos sūnus Hermannas Horchas, techninis vedėjas R. Meissneris. Horcho našlės spaustuvė turėjo knygrišyklą, įsteigė pirmąją Klaipėdoje litografiją. Spausdino knygas ir periodinius leidinius įvairiomis kalbomis. Atgaivino laikraščio Memelsches Wochenblatt leidimą (1855–1857), kuris dėl konfliktų su Prūsijos valdžia vėliau ėjo kaip Bürgerzeitung (1857–1865). Lietuvių kalba Horcho našlės spaustuvė išleido 13 knygų. Kai kurias parengė mokytojas ir poetas Mikelis Šapalas. Svarbiausias leidinys Prūsiškos kalendros (1855–1864; sudarė ir redagavo Erdmonas Šesnakas, Jonas Urbonas). Prūsiškose kalendrose ant meto 1862 įdėtas straipsnis Apie knygų drukavojimą buvo pirmoji publikacija apie knygotyrą lietuvių kalba. Horcho našlės spaustuvė perspausdino pirmojo lietuviško periodinio leidinio Nusidavimai apie Evangėlios prasiplatinimą tarp žydų ir pagonų (1832) pirmuosius du numerius. Spaustuvėje prekiauta knygomis, kartais labai intensyviai. 1863 sukilimo išvakarėse H. Horchas palaikė ryšius su Didžiosios Lietuvos visuomenės veikėjais, jų užsakymu 1861 išspausdino dvi Mikalojaus Akelaičio knygutes, bet policijos buvo susektas ir tardomas. Bausmės išvengta. Dėl valdžios persekiojimų pablogėjus materialinei padėčiai, Horcho našlės spaustuvė 1865 pabaigoje buvo parduota Friedrichui Wilhelmui Siebertui. H. Horchas toliau dirbo knygų įrišėju ir prekybininku.

Domas Kaunas