Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kristupas Sturys

XIX a. evangelikų liuteronų kunigas, lietuvių kultūros veikėjas.

Sturỹs Kristupas 1821 I 21Akmingėje (Šilutės aps.) 1891 V 20Kaukėnuose (Pakalnės aps.), evangelikų liuteronų kunigas, lietuvių kultūros veikėjas. Mokėsi Rusnės parapijos mokykloje. 1842 įstojo į Karaliaučiaus universiteto Teologijos fakultetą. Studijų metais lankė Lietuvių kalbos seminarą. 1850 ordinuotas kunigu. Iki 1864 buvo Saugų parapijos vikaras, čia pastatydino bažnyčią (pašventinta 1857). Nuo 1864 X 10 kunigavo Malviškiuose, nuo 1873 IX 28 – Kaukėnuose. Vienas pirmųjų ir žymiausių Sturio darbų buvo Biblijos lietuviško vertimo redagavimas. Kaip Biblijos teologinių ir filologinių dalykų konsultantą jį pasirinko Frydrichas Kuršaitis. Sturys tikrino teksto kalbą, teologinę prasmę, lygino vertimą su M. Liuterio vokišku ir galbūt lotynišku Biblijos leidimais. F. Kuršaičio ir Sturio suredaguotas Naujasis Testamentas buvo išspausdintas 1865 Halėje. Senąjį Testamentą Sturys redagavo vienas, darbą baigė apie 1867, išleido 1869. Kaukėnuose redagavo Nusidavimų apie Evangelijos praplatinimą tarp žydų ir pagonų (Sturys buvo pirmasis žurnalo redaktorius lietuvis). Paskutiniame gyvenimo dešimtmetyje Sturys domėjosi pasaulietiniais dalykais, lietuvių tautine padėtimi Rytų Prūsijoje, sekė bundantį politinį bei kultūrinį sąjūdį. Nepritarė po 1871 Vokietijos susivienijimo didinamam vietos lietuvininkų germanizavimui, skaudžiai išgyveno valdžios 1873 įvykdytą lietuvių kalbos pašalinimą iš mokyklų. Sturys buvo Lietuvių literatūros draugijos steigimo (1879) vienas iniciatorių. Jis vienintelis iš Mažosios Lietuvos kunigų tapo 1885 Tilžėje įsteigtos kultūros ir švietimo draugijos „Birutė“ nariu ir rėmėju. Sukaupė teologinės, kraštotyrinės, visuomeninės literatūros biblioteką, archyvinės raštijos paminklų.

L: Kaunas D. Lietuviškos Biblijos ir „Nusidavimų...“ redaktorius (Kristupas Sturys) // Mūsų kraštas. V., 1994, nr. (4); Šilutės kraštas: enciklopedinis žodynas. Šilutė, 2000; Potschka H. Die ostpreussische Kirchengemeinde Kuckerneese. Würzburg, 1956.

Domas Kaunas

Iliustracija: Kristupas Sturys / Iš Domo Kauno knygos „Knygos dalia“, 1999