Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Carl Leopold Friedrich Neiss

Karlas Leopoldas Frydrichas Neisas, XIX a. evangelikų liuteronų kunigas, raštijos darbuotojas, vertėjas.

Neiss Carl Leopold Friedrich (Karlas Leopoldas Frydrichas Nesas) 1814 V 5Stalupėnuose 1873 I 25Kaukėnuose, evangelikų liuteronų kunigas, raštijos darbuotojas, vertėjas. 1835 IX 29 įstojo į Karaliaučiaus universitetą; manoma, kad baigęs studijas kelerius metus dirbo precentoriumi. 1845–1849 kunigo Chr. Syllos padėjėjas Įsėje, 1849–1855 kunigas Įsėje, 1855–1858 Papelkiuose, 1858–1873 Kaukėnuose, kur ir mirė būdamas emeritas. Išmokęs lietuvių kalbą, 1854 iš vokiečių kalbos išvertė religinę knygą Pamokinimas apie maldą, dar leista kas dveji metai 1872–1878 (neišliko). Išleido knygą Apie teisuju smertį (1855). Svarbiausias darbas – 800 puslapių pamokslų rinkinys Ewangelißkos mißknygos (verstos iš vokiečių kalbos, išspausdinta 1856, pakartotinai 1914). Jos pratarmėje išvardijo anksčiau lietuvių kalba išleido analogiškus pamokslų rinkinius, aptarė jų svarbą, nurodė sudarytojus. Tai buvo didžiausia (22×29 cm) ir puošniausia Mažosios Lietuvos knyga, puošta medžio raižiniais, spalvotomis litografijomis, bet veikale nebuvo specifinės mažlietuviškos leksikos, pamario krašto buities detalių. 1857 iš vokiečių kalbos išvertė knygą jaunimui Piemenu Knygeles. Talkino Georgui Heinrichui Ferdinandui Nesselmannui, rinko medžiagą jo žodynui (išspausdinta 1851). Parengė ir leido Krikßzionißkas Kalendras (išspausdinta 1856 ir 1857). 1867(?)–1873 redagavo periodinį leidinį „Nusidavimai apie Evangėlios praplatinimą tarp žydų ir pagonų“. Tilžės–Lankos apskrityje kandidatavo į 1866–1867 Prūsijos landtagą, bet neišrinktas.

L: Biržiška V. Aleksandrynas 3. Čikaga, 1965 / Vilnius, 1990, p. 234–235.

Albertas Juška

MLFA

Zigmas Zinkevičius

Algirdas Žemaitaitis