Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Frydrichas Penčiukas

Friedrich Penschuck, Penschuk, XIX–XX a. evangelikų liuteronų kunigas, spaudos darbuotojas, vertėjas.

Penčiùkas Frydrichas (Friedrich Penschuck, Penschuk) 1861 1917?Mielaukiuose (Labguvos aps.), evangelikų liuteronų kunigas, spaudos darbuotojas, vertėjas. Spėjama, kad baigė Karaliaučiaus universitetą. Nuo 1886 VII 1 dirbo precentoriumi Rukuose. 1887 įšventintas kunigu. Kunigavo Rukuose (1887–1890 spalio mėn.), Mielaukiuose (1890–1917, I kunigas). Rėmė misijas (1905 į misijų kasą Berlyne išsiuntė per 300 markių). 1889–1901 redagavo periodinį leidinį „Nusidavimai apie evangelijos prasiplatinimą tarp žydų ir pagonų“. Iš vokiečių kalbos išvertė Krikščioniškosios evangeliškosios blaivybės draugijos Vokietijoje Centro sąjungos 3 knygas: Girtuoklio gyvenimas ir mirtis, Paslėptas lobis, Perspėjimo lentelė prieš degtinę (visos išspausdintos 1888, neišliko).

Algirdas Žemaitaitis