Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Aleksandr Dorič

Aleksandras Doričius, XX a. bulgarų kalbininkas.

Dorič Aleksandr (Aleksandras Dòričius) 1887 III 3Sofijoje (Bulgarija) 1961 I 12 ten pat, bulgarų kalbininkas. Studijavo Graco (Austrijoje), Lozanos (Šveicarijoje), Leipcigo (Vokietijoje), universitetuose. Vokiečių kalbininko Augusto Leskieno paskatintas susidomėjo lietuvių kalba. 1907 ir 1908 lankėsi Mažojoje Lietuvoje, 1909 Didžiojoje Lietuvoje. Per keliones sukauptą medžiagą paskelbė knygoje Beiträge zur litauischen Dialektologie, 1911 [Lietuvių dialektologijos klausimu], kurią išleido Tilžės Lietuvių literatūros draugija. Skelbiamuose tekstuose esama netikslumų. Kazimieras Būga pastebėjo, kad geresni tekstai yra iš Mažosios Lietuvos, kur Doričius ilgiau gyveno. Ypač svarbu, kad Doričiaus knygoje yra duomenų apie dabar jau visai išnykusias lietuvių tarmes. Doričius bendravo su Jonu Basanavičiumi, Juozu Tumu-Vaižgantu. Vilniuje leistame laikraštyje Viltis 1909 paskelbė nežinomą Georgo Sauerweino eilėraštį.

L: Sabaliauskas A. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija, Kn. 1. V., 1979, p. 148–150.

Algirdas Sabaliauskas